Home
Recente nieuwsberichten
Frankrijk verbiedt officieel wifi in crèches en beperkt het gebruik van wifi op basisscholen PDF Afdrukken E-mail
29 januari 2015

 

Robindestoits.org - In Frankrijk werd vandaag, donderdag 29 januari 2015, een wet aangenomen die als een primeur in Europa verschillende maatregelen voorstelt om de bevolking beter te beschermen tegen elektromagnetische straling.

 

De wet hanteert een principe van ‘matiging’ en voorziet meer concreet:

  • Een wifi-verbod in crèches
  • Voor basisscholen: uitschakelen wifi wanneer niet in gebruik
  • Draadloze apparaten moeten een handleiding bevatten die beschrijft hoe de wifi-functie gedesactiveerd kan worden
  • Etablissementen die publieke wifi aanbieden moet dit aanduiden door middel van een symbool
  • Meer informatie voor en consultatie van burgers/lokale actoren bij de inplanting van zendantennes
  • Moedigt het gebruik van een handenvrije kit aan bij het bellen met de gsm. Reclame waarin men de gsm tegen het oor houdt wordt verboden (boetes van 75.000€)
  • Dit jaar nog wordt een informatiecampagne gelanceerd die zal aanmoedigen tot een voorzichtig gebruik van de gsm
  • Verbiedt reclame voor mobiele telefonie gericht op kinderen
  • Oprichting van een nationaal dialoogcomité dat de evolutie in de blootstelling van de bevolking zal bewaken
  • Vraagt dat er binnen het jaar een officieel overheidsrapport komt over elektrogevoeligheid


De wet was het initiatief van parlementslid Laurence Abeille en krijgt daarom de naam 'de wet Abeille'. Het oorspronkelijke wetsvoorstel ging nog een stuk verder en bepleitte onder meer een verstrenging van de blootstellingsnormen, een wifi-verbod dat ook voor basisscholen geldt en waarschuwingen voor de mogelijke gezondheidseffecten op de verpakking van draadloze producten. Ook al is de uiteindelijke wet sterk afgezwakt, toch betekent ze een belangrijke stap voorwaarts.

 

Lees meer...
 
Persbericht Beperk de Straling: tablets in de klas - hoge stralingsniveaus PDF Afdrukken E-mail
23 januari 2015

 

digitale_klasDe Brusselse bibliotheek Muntpunt lanceert samen met Samsung en uitgeverij Plantyn een mobiele digitale klas voorzien van 30 tablets, zodat klassen hiermee kunnen experimenteren.

 

Tablets kunnen momenteel enkel draadloos met internet verbinden (ze bevatten hiertoe meerdere zendantennes) en zorgen bijgevolg voor significant hoge stralingsniveaus (demonstratie), die doorgaans nog een pak hoger liggen dan bij een gsm-gesprek. Bovendien wordt men er gedurende een langere gebruiksperiode aan blootgesteld. Tablets halen gemakkelijk enkele honderden stralingspieken per uur, zelfs wanneer men het internet niet actief gebruikt.

 

Wetenschappelijke experts waarschuwen reeds jaren om voorzichtig te zijn bij blootstelling van kinderen aan elektromagnetische straling. Kinderen zijn immers kwetsbaar en nog volop in ontwikkeling. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde deze straling in 2011 officieel als potentieel kankerverwekkend. Verschillende landen proberen gsm-gebruik bij kinderen te ontmoedigen en ook in ons land is gsm-reclame voor kinderen verboden. Dezelfde of zelfs grotere voorzichtigheid is nodig bij tablets.

 

Lees meer...
 
Canada: wetsvoorstel om gsm's en draadloze apparaten te voorzien van waarschuwingslabel PDF Afdrukken E-mail
20 januari 2015

 

terrence_youngglobalnews.ca / c4st.org - Een Canadees parlementslid van de conservatieve partij doet een wetsvoorstel om voortaan gsm's en andere draadloze apparaten te voorzien van een label dat mensen waarschuwt voor de uitgezonden elektromagnetische straling. Dezelfde waarschuwingen die nu reeds in kleine lettertjes in handleidingen vermeld staan, zouden duidelijk op de verpakking moeten worden vermeld.

 

Verschillende politieke partijen steunen het voorstel. Parlementsleden in het hele land worden immers gecontacteerd door burgers die vragen om maatregelen, zo stelt het parlementslid.

 

Zie de voorgestelde wettekst op: http://www.c4st.org/PMB

 

Lees meer...
 
Europees Economisch en Sociaal Comité roept op tot erkenning van elektrogevoeligheid PDF Afdrukken E-mail
19 januari 2015

 

eescDe EESC (Europees Economisch en Sociaal Comité) is een high-level EU adviesorgaan van het Europese Parlement en de Europese Commissie. De afdeling TEN (Transport, Energy, Infrastructure and Information Society) werkt momenteel aan een advies over elektrogevoeligheid (ElektroHyperSensitiviteit – EHS) waarin wordt aangegeven welke acties zij nodig achten om de negatieve impact van EHS op de gemeenschap te beperken.

 

Op 21 januari 2015 wordt het ontwerpadvies op een plenaire vergadering ingediend waarna het als formeel advies kan worden aangenomen.

 

Volgens de laatste schattingen is 3 tot 5% van de bevolking elektrogevoelig, wat betekent dat zo’n 13 miljoen Europeanen hieraan lijden.

 

Hieronder de belangrijkste baanbrekende elementen van het ontwerpadvies:

 

Lees meer...
 
Overleg Beperk de Straling met stadsbestuur Mechelen over Wi-free netwerk Telenet - schepen wil wifi in crèches weren PDF Afdrukken E-mail
15 januari 2015

 

gva.be - De werkgroep Beperk De Straling werd maandagavond op het stadhuis van Mechelen verwacht voor een gesprek met burgemeester Bart Somers (Open Vld) en schepen van Leefmilieu Marina De Bie (Groen).

 

De actiegroep gaat er namelijk niet mee akkoord dat de stad Mechelen en Telenet overwegen om Wifi over heel het stadsgedeelte beschikbaar te maken. De groep vreest op termijn voor kankergevallen door de straling.

 

“Veel gehoor kregen we niet”, zegt coördinator Jan Allein. “We willen niet dat mensen verplicht worden blootgesteld aan Wifi. Dit is in strijd met de democratie”, voegt hij toe.

 

Schepen De Bie zegt aandachtig te hebben geluisterd naar de argumenten. “Het netwerk bestaat al, maar we vinden dat het toegankelijk moet worden voor elke Mechelaar."  De schepen gaf wel aan te bekijken of er Wifi aanwezig is in de vier stedelijke kindercrèches en indien mogelijk, het internet daar op een andere manier te regelen zonder straling.

 

Lees meer...
 
Vereniging vecht Brusselse stralingsordonnantie aan PDF Afdrukken E-mail
15 januari 2015

 

brusselnieuws.be - grONDES, een koepelvereniging van onder meer bewonerscomités, vraagt de nietigverklaring van de nieuwe gewestordonnantie die de stralingsdrempels versoepelt.

 

Het platform grONDES stapt naar het grondwettelijk hof met een beroep tot nietigverklaring. De organisatie vraagt zo de nietigverklaring van de nieuwe ordonnantie die de maximumdrempels voor straling van mobiel dataverkeer in het gewest regelt.

 

De maximumdrempels voor dat mobiele dataverkeer (gsm's en mobiel internet) waren voordien erg streng in Brussel, vooral onder impuls van de groenen in de meerderheid. Onder meer om het snelle 4G-internet mogelijk te maken, versoepelde de vorige regering met Ecolominister Evelyne Huytebroeck de norm uiteindelijk.

 

Lees meer...
 
Nieuwe studie: wifi gevaarlijker voor kinderen dan eerder gedacht PDF Afdrukken E-mail
15 januari 2015

 

Berichtgeving in het zakentijdschrift Forbes.

De studie zelf: 'Why children absorb more microwave radiation than adults: The consequences'

Een ander opiniestuk naar aanleiding van de studie in Network World: Is Wi-Fi killing us...slowly?

Lees meer...
 
Petitie voor de Wereldgezondheidsorganisatie: classificeer radiofrequente straling als kankerverwekkend PDF Afdrukken E-mail
01 januari 2015

 

logo_iarc

 

 

Teken de petitie

 

 

 

Een wereldwijde petitie werd opgestart om de Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) op te roepen om radiofrequente elektromagnetische straling (gsm, smartphones, wifi, etc.) te classificeren als 'zeker' kankerverwekkend.

 

Op slechts een maand tijd verzamelde de petitie al meer dan 4.000 handtekeningen uit meer dan 30 verschillende landen.

 

Eerder werd de straling van gsm's en andere draadloze toestellen al ingedeeld in de categorie 2B 'potentieel' kankerverwekkend. Dat werd zo beslist door een IARC-werkgroep bestaande uit 31 wetenschappers uit 14 landen, die in mei 2011 samenkwam in Lyon, Frankrijk. Deze werkgroep evalueerde het kankerverwekkende effect van radiofrequente straling op mensen (perscommuniqué van het IARC).

 

Intussen namen de wetenschappelijke bewijzen verder toe en zijn ze sterk genoeg voor een classificatie in categorie 1, 'zeker' kankerverwekkend. Ook wetenschappers verbonden aan het IARC zelf, zoals Dr. Annie Sasco, nemen dit standpunt in.

 

Lees meer...
 
4G: sneller surfen, maar wat zijn de risico’s? PDF Afdrukken E-mail
16 december 2014

 

Belga persbericht - De Hoge Gezondheidsraad heeft zich gebogen over de mogelijke risico’s van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) van mobiele-telefonienetwerken van de vierde generatie (4G).

 

Opkomst 4G

 

Zowel in België als in het buitenland wordt er druk gewerkt om communicatie via mobiele-telefonienetwerken van de vierde generatie (4G) mogelijk te maken. Hierdoor wordt surfen op het internet via mobiele telefoon (‘smartphone’), laptops en tablets een stuk sneller.

 

Voorzorgsbeginsel

 

Ondanks het feit dat er duizenden wetenschappelijke publicaties verschenen zijn over een mogelijke invloed van RF EMV op de gezondheid, is er geen eenduidig antwoord op dit moment.

 

De Hoge Gezondheidsraad meent dan ook dat zijn eerdere aanbevelingen, waaronder de aanbevolen blootstellingslimieten, nog steeds geldig zijn. Het voorzorgsbeginsel is een middel om onherstelbare schade aan de volksgezondheid te voorkomen.

 

Lees meer...
 
Canadees auditrapport over slimme meters: kost enorm, voordelen nihil PDF Afdrukken E-mail
13 december 2014

 

meter-rectangle-NO-signs-MONEYEen recent auditrapport in Canada wijst uit dat de uitrol van slimme elektriciteitsmeters gigantisch veel heeft gekost maar dat de veronderstelde voordelen grotendeels fictief bleken te zijn. De meters bleken, in tegenstelling tot de beloftes van de energieminister, helemaal niet kostenbesparend te zijn en de veronderstelde energiebesparing is nihil. Er is slechts een bescheiden effect op het reduceren van pieken in energieconsumptie. Het slimme meter-programma werd opgestart zonder dat er een fatsoenlijke kosten-baten-analyse werd uitgevoerd.

 

Dit toont nog maar eens aan dat de push achter slimme elektriciteitsmeters komt van grote technologiebedrijven die hun nieuwe ‘slimme’ producten willen slijten en daarvoor actief lobbyen bij overheden. De zo mooi in de verf gezette voordelen zijn in realiteit slechts veredelde marketingpraatjes, het kost de maatschappij handenvol geld, onze privacy wordt verregaand aangetast en vooral: slimme meters zijn ‘stralingsbommen’ en een ramp voor onze gezondheid.

 

Ook Britse parlementsleden waarschuwden reeds voor de overmatige kost:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2750106/Smart-energy-meters-hit-families-pocket-say-MPs-Installing-devices-cost-savings-customers-make.html


En Duitsland verwerpt slimme meters om deze reden:

http://www.businessweek.com/news/2013-08-01/germany-rejects-eu-smart-meter-recommendations-on-cost-concerns

 

In Vlaanderen wil ook Minister van Energie Turtelboom verder werk maken van een geleidelijke invoering van slimme meters (in nieuwbouwwoningen, bij renovaties, bij ‘prosumenten’, …), zoals ze aangeeft in haar Beleidsnota energie: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-energie.

 

Laten we haar laten weten dat dit een bijzonder slecht idee is en dat mensen op zijn minst de mogelijkheid moeten hebben tot opt-out, zoals dat bijvoorbeeld ook in Nederland het geval is.

 

Lees meer...
 
Oproep: geen extra wifi op Brusselse pleinen PDF Afdrukken E-mail
15 november 2014

 

antennewoud_gestilleerdDe Brusselse regering wil van Brussel een 'smart' city maken. In het kader daarvan zijn ministers Bianca Debaets en Pascal Smet nu van plan extra gratis wifi-netwerken de wereld in te stralen op verschillende pleinen en in metrostations (artikel).

 

Beperk de Straling stuurde een brief met de oproep om hier beter over na te denken en om te wijzen op de nood aan rationalisering, innovatieve en stralingsefficiënte oplossingen, en samenwerking met bestaande aanbieders.

 

De Brusselse stralingsnormen werden vorig jaar op vraag en ten voordele van de telecomoperatoren sterk versoepeld en zijn nu veel lakser dan wat de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbeveelt (i.e. een totaalnorm van 3 Volt per meter). Dit alles om het 4G-netwerk voor mobiel internet mogelijk te maken. Maar nu dat er is, is het blijkbaar nog niet voldoende. Wij snappen niet dat de Brusselse regering daar bovenop nu overal ook nog eens aparte wifi-zenders wil opstellen voor nóg maar eens een aparte netwerken voor mobiel internet.

 

Dit alles getuigt van weinig denkwerk. Op een onzorgvuldige manier blijft men overal maar zenders bijplaatsen. Men accumuleert steeds meer netwerken bovenop elkaar, terwijl één netwerk voldoende zou moeten zijn.

 

Lees de brief die we naar de Brusselse ministers stuurden.

 

Lees meer...
 
"Voorzie afgeschermde wifi-zones" PDF Afdrukken E-mail
10 november 2014

 

Een interessant idee van Dr Dariusz Leszczynski, Adjunct Professor, Division of Biochemistry and Biotechnology at the University of Helsinki:

 

"There are places where providing wired internet is not possible, like in railway stations or airports, but in schools wired internet is possible to install. There is no real need for Wi-Fi for schools. In other places, where the wired internet is not feasible, is also possible to introduce precautionary measures. In airports or railway stations, there are enclosed spaces where people can gather and smoke tobacco. Others are not exposed to smoke. A similar thing can be done for providing Wi-Fi connectivity.  

There could be provided enclosed areas, with walls built of materials not allowing Wi-Fi radiation to go outside, where Wi-Fi access would be provided without unnecessary exposing everyone."

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 39