Home
Recente nieuwsberichten
Oproep Beperk de Straling aan fabrikanten: ontwikkel tablets geschikt voor gebruik door kinderen op school PDF Afdrukken E-mail
16 februari 2015

 

Tablets/iPads zouden zonder gezondheidsrisico gebruikt kunnen worden op school zolang ze in vliegtuigmodus staan en de wifi-functie 'uit' staat. Men zou speciale tablets voor kinderen en gebruik op school kunnen ontwikkelen waarbij de default instelling 'alle verbindingen uit' is, en waarbij de verbinding bijvoorbeeld enkel door de leerkracht of ICT-verantwoordelijke kan worden ingeschakeld voor updates en dergelijke (en waarbij die verbinding bij de volgende opstart van het apparaat automatisch weer uit staat, voor het geval men de verbinding na gebruik vergat uit te schakelen).

 

Scholen, stadsbesturen en de overheid zouden aan fabrikanten kunnen vragen om dergelijke tablets te ontwikkelen.

 

Tablets in hun huidige ontwerp kunnen enkel draadloos met internet verbinden* (ze bevatten hiertoe meerdere zendantennes) en zorgen bijgevolg voor significant hoge stralingsniveaus, die doorgaans nog een pak hoger liggen dan bij een gsm-gesprek. Bovendien wordt men er gedurende een langere gebruiksperiode aan blootgesteld. Tablets halen gemakkelijk enkele honderden stralingspieken per uur, zelfs wanneer men het internet niet actief gebruikt.

 

Zie ook ons persbericht over tablets in de klas.

 De zware stralingsbelasting door iPads geïllustreerd met een stralingsmeter

 

Lees meer...
 
Blootstelling bij vele experimenten onrealistisch laag - lokale SAR-waarden in weefsel veel hoger dan theoretisch aangenomen tot nu toe PDF Afdrukken E-mail
13 februari 2015

 

Blogpost van Prof.  Dariusz Leszczynski die uitlegt dat de blootstelling bij vele experimenten tot nu toe onrealistisch laag was onder druk van industriewetenschappers (o.a. Nokia), te laag om effecten te vinden. Men kreeg pas financiering voor studies wanneer de blootstelling onrealistisch laag was (minder dan 2,0 SAR). De lokale blootstelling (SAR-waarden) in weefsels bij een reële (real life) blootstelling aan gsm-straling blijkt echter veel hoger dan theoretisch aangenomen tot nu toe.

 

Lees meer...
 
Leuven: 'Kinderzones worden WIFI-vrije zones' PDF Afdrukken E-mail
04 februari 2015

 

s-p-a.be (03/02/2015) - In Frankrijk werd op donderdag 29 januari een wet aangenomen die wifi-installaties in kindercrèches verbiedt. "In Leuven doen we dat al langer", zegt Mich De Winter. "Het zou dan ook goed zijn Wifi te bannen in alle kinderruimtes."

 

Steeds meer studies wijzen dat jonge kinderen gevaar kunnen oplopen bij langdurige blootstelling aan straling. "De stad Leuven heeft WiFi steeds preventief uit de kinderdagverblijven en het basisonderwijs geweerd" zegt Mich De Winter (gemeenteraadslid sp.a Leuven). "Dit omdat de gevolgen van mogelijk stralingsgevaar niet meteen waarneembaar zijn. De ouders die gebruik maken van onze crèches en scholen kunnen dus gerust zijn. De stad hanteert het motto 'Better safe, than sorry'."

 

Veel scholen werken echter steeds vaker met pc's, digitale borden en tablets. "Toch is het perfect mogelijk om mee te zijn met de technologische evoluties en tegelijk het stralingsgevaar uit te sluiten. Veel applicaties en digitaal materiaal hebben na het downloaden ervan geen internetverbinding meer nodig. Indien dit wel het geval is, kan dit nog steeds via een vaste internetaansluiting."

 

De Winter vindt het belangrijk dat niet alleen kinderen in stedelijke voorzieningen beschermd worden. Hij wil in alle basisscholen en crèches bewustwording creëren. De opstelling van een charter kan een eerste stap zijn. "Via de ondertekening van dit charter kunnen crèches en basisscholen aangeven dat ze deze voorzorgsmaatregelen in acht en ter harte nemen. Op deze manier kunnen we àlle baby's en kinderen beschermen tegen langdurige stralingsblootstelling."

 

Lees meer...
 
Wat zegt Kind en Gezin over wifi? PDF Afdrukken E-mail
04 februari 2015


standaard.be - In Frankrijk is wifi in crèches voortaan verboden. In België is er geen dergelijk verbod, maar Kind en Gezin heeft wel advies.

 

Er is nog geen wetenschappelijke consensus over de mogelijke gevaren van draadloos internet en andere elektromagnetische straling. Dat is meteen ook de reden waarom er bij ons nog niet wordt overgegaan tot concrete maatregelen zoals een verbod op wifi in crèches of scholen.

 

Het probleem is dat de alomtegenwoordigheid van elektromagnetische straling een recent fenomeen is, waardoor er nog geen betrouwbare informatie bestaat over de gevolgen op lange termijn. Het Medisch College van Kind en Gezin waarschuwt dat 'er evidentie bestaat dat nadelige gevolgen een cumulatief effect hebben zodat onderzoek naar gevolgen op relatief korte termijn uitgevoerd bij volwassenen een onderschatting geeft van de lange termijneffecten bij jonge kinderen.' Met andere woorden: in de buurt van kinderen kunnen we maar beter voorzichtig genoeg zijn, vooraleer het te laat is.

 

Op basis van een literatuurstudie, concludeert en adviseert Kind en Gezin het volgende:

 

Lees meer...
 
Frankrijk bant wifi in crèches en 'België moet dat ook doen' PDF Afdrukken E-mail
04 februari 2015

 

Nieuwsblad (03/02/2015) - We bannen wifi maar beter in onze kinderdagverblijven, zoals Frankrijk. Dat zegt stralingsdeskundige Guy Vandenbosch. 'Ook al is er geen bewijs dat draadloos internet schadelijk is, we kunnen geen risico nemen.' In België is een verbod op wifi in crèches nog niet aan de orde, al heeft Gent al het zekere voor het onzekere genomen.

 

Frankrijk schakelt voortaan de wifi-installaties uit op plaatsen waar kinderen onder de drie jaar worden opgevangen. De maatregel maakt deel uit van een nieuwe wet die de bevolking moet beschermen tegen elektronische straling. Verder is bepaald dat basisscholen hun draadloze verbinding moeten uitschakelen wanneer die niet wordt gebruikt. En alle winkels en horecazaken die publieke netwerken aanbieden aan klanten, moeten dit aangeven met een symbool op de voorruit.

 

Lees meer...
 
Frankrijk verbiedt officieel wifi in crèches en beperkt het gebruik van wifi op basisscholen PDF Afdrukken E-mail
29 januari 2015

 

france-reduces-electromagnetic-exposure-law

 

 

In Frankrijk werd op donderdag 29 januari 2015 een wet aangenomen die als een primeur in Europa verschillende maatregelen voorstelt om de bevolking beter te beschermen tegen elektromagnetische straling.

 

 

 

De wet hanteert een principe van ‘matiging’ en voorziet meer concreet:

  • Een wifi-verbod in crèches
  • Voor basisscholen: uitschakelen wifi wanneer niet in gebruik
  • Draadloze apparaten moeten een handleiding bevatten die beschrijft hoe de wifi-functie gedesactiveerd kan worden
  • Etablissementen die publieke wifi aanbieden moet dit aanduiden door middel van een symbool
  • Meer informatie voor en consultatie van burgers/lokale actoren bij de inplanting van zendantennes
  • Moedigt het gebruik van een handenvrije kit aan bij het bellen met de gsm. Reclame waarin men de gsm tegen het oor houdt wordt verboden (boetes van 75.000€)
  • Dit jaar nog wordt een informatiecampagne gelanceerd die zal aanmoedigen tot een voorzichtig gebruik van de gsm
  • Verbiedt reclame voor mobiele telefonie gericht op kinderen
  • Oprichting van een nationaal dialoogcomité dat de evolutie in de blootstelling van de bevolking zal bewaken
  • Vraagt dat er binnen het jaar een officieel overheidsrapport komt over elektrogevoeligheid


De wet was het initiatief van parlementslid Laurence Abeille en krijgt daarom de naam 'de wet Abeille'. Het oorspronkelijke wetsvoorstel ging nog een stuk verder en bepleitte onder meer een verstrenging van de blootstellingsnormen, een wifi-verbod dat ook voor basisscholen geldt en waarschuwingen voor de mogelijke gezondheidseffecten op de verpakking van draadloze producten. Ook al is de uiteindelijke wet sterk afgezwakt, toch betekent ze een belangrijke stap voorwaarts.

 

Lees meer...
 
Persbericht Beperk de Straling: tablets in de klas - hoge stralingsniveaus PDF Afdrukken E-mail
23 januari 2015

 

digitale_klasDe Brusselse bibliotheek Muntpunt lanceert samen met Samsung en uitgeverij Plantyn een mobiele digitale klas voorzien van 30 tablets, zodat klassen hiermee kunnen experimenteren.

 

Tablets kunnen momenteel enkel draadloos met internet verbinden (ze bevatten hiertoe meerdere zendantennes) en zorgen bijgevolg voor significant hoge stralingsniveaus (demonstratie), die doorgaans nog een pak hoger liggen dan bij een gsm-gesprek. Bovendien wordt men er gedurende een langere gebruiksperiode aan blootgesteld. Tablets halen gemakkelijk enkele honderden stralingspieken per uur, zelfs wanneer men het internet niet actief gebruikt.

 

Wetenschappelijke experts waarschuwen reeds jaren om voorzichtig te zijn bij blootstelling van kinderen aan elektromagnetische straling. Kinderen zijn immers kwetsbaar en nog volop in ontwikkeling. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde deze straling in 2011 officieel als potentieel kankerverwekkend. Verschillende landen proberen gsm-gebruik bij kinderen te ontmoedigen en ook in ons land is gsm-reclame voor kinderen verboden. Dezelfde of zelfs grotere voorzichtigheid is nodig bij tablets.

 

Lees meer...
 
Canada: wetsvoorstel om gsm's en draadloze apparaten te voorzien van waarschuwingslabel PDF Afdrukken E-mail
20 januari 2015

 

terrence_youngglobalnews.ca / c4st.org - Een Canadees parlementslid van de conservatieve partij doet een wetsvoorstel om voortaan gsm's en andere draadloze apparaten te voorzien van een label dat mensen waarschuwt voor de uitgezonden elektromagnetische straling. Dezelfde waarschuwingen die nu reeds in kleine lettertjes in handleidingen vermeld staan, zouden duidelijk op de verpakking moeten worden vermeld.

 

Verschillende politieke partijen steunen het voorstel. Parlementsleden in het hele land worden immers gecontacteerd door burgers die vragen om maatregelen, zo stelt het parlementslid.

 

Zie de voorgestelde wettekst op: http://www.c4st.org/PMB

 

Lees meer...
 
Europees Economisch en Sociaal Comité roept op tot erkenning van elektrogevoeligheid PDF Afdrukken E-mail
19 januari 2015

 

eescDe EESC (Europees Economisch en Sociaal Comité) is een high-level EU adviesorgaan van het Europese Parlement en de Europese Commissie. De afdeling TEN (Transport, Energy, Infrastructure and Information Society) werkt momenteel aan een advies over elektrogevoeligheid (ElektroHyperSensitiviteit – EHS) waarin wordt aangegeven welke acties zij nodig achten om de negatieve impact van EHS op de gemeenschap te beperken.

 

Op 21 januari 2015 wordt het ontwerpadvies op een plenaire vergadering ingediend waarna het als formeel advies kan worden aangenomen.

 

Volgens de laatste schattingen is 3 tot 5% van de bevolking elektrogevoelig, wat betekent dat zo’n 13 miljoen Europeanen hieraan lijden.

 

Hieronder de belangrijkste baanbrekende elementen van het ontwerpadvies:

 

Lees meer...
 
Overleg Beperk de Straling met stadsbestuur Mechelen over Wi-free netwerk Telenet - schepen wil wifi in crèches weren PDF Afdrukken E-mail
15 januari 2015

 

gva.be - De werkgroep Beperk De Straling werd maandagavond op het stadhuis van Mechelen verwacht voor een gesprek met burgemeester Bart Somers (Open Vld) en schepen van Leefmilieu Marina De Bie (Groen).

 

De actiegroep gaat er namelijk niet mee akkoord dat de stad Mechelen en Telenet overwegen om Wifi over heel het stadsgedeelte beschikbaar te maken. De groep vreest op termijn voor kankergevallen door de straling.

 

“Veel gehoor kregen we niet”, zegt coördinator Jan Allein. “We willen niet dat mensen verplicht worden blootgesteld aan Wifi. Dit is in strijd met de democratie”, voegt hij toe.

 

Schepen De Bie zegt aandachtig te hebben geluisterd naar de argumenten. “Het netwerk bestaat al, maar we vinden dat het toegankelijk moet worden voor elke Mechelaar."  De schepen gaf wel aan te bekijken of er Wifi aanwezig is in de vier stedelijke kindercrèches en indien mogelijk, het internet daar op een andere manier te regelen zonder straling.

 

Lees meer...
 
Vereniging vecht Brusselse stralingsordonnantie aan PDF Afdrukken E-mail
15 januari 2015

 

brusselnieuws.be - grONDES, een koepelvereniging van onder meer bewonerscomités, vraagt de nietigverklaring van de nieuwe gewestordonnantie die de stralingsdrempels versoepelt.

 

Het platform grONDES stapt naar het grondwettelijk hof met een beroep tot nietigverklaring. De organisatie vraagt zo de nietigverklaring van de nieuwe ordonnantie die de maximumdrempels voor straling van mobiel dataverkeer in het gewest regelt.

 

De maximumdrempels voor dat mobiele dataverkeer (gsm's en mobiel internet) waren voordien erg streng in Brussel, vooral onder impuls van de groenen in de meerderheid. Onder meer om het snelle 4G-internet mogelijk te maken, versoepelde de vorige regering met Ecolominister Evelyne Huytebroeck de norm uiteindelijk.

 

Lees meer...
 
Nieuwe studie: wifi gevaarlijker voor kinderen dan eerder gedacht PDF Afdrukken E-mail
15 januari 2015

 

Berichtgeving in het zakentijdschrift Forbes.

De studie zelf: 'Why children absorb more microwave radiation than adults: The consequences'

Een ander opiniestuk naar aanleiding van de studie in Network World: Is Wi-Fi killing us...slowly?

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 40