Home
Recente nieuwsberichten
French village in 'Asterix-style battle' to be mobile network-free zone PDF Afdrukken E-mail
16 april 2014

 

telegraph.co.uk

 

 

Lees meer...
 
Erkenning EHS als handicap en financiële ondersteuning in het Franse departement Essone PDF Afdrukken E-mail
09 april 2014

 

Lees meer...
 
Zwitserland: constructie appartementsgebouw voor chemisch en elektrogevoelige personen PDF Afdrukken E-mail
07 april 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In december 2013 werd in de rand van Zurich de constructie voltooid van een appartementsgebouw speciaal ontworpen voor mensen die lijden aan meervoudige chemische sensitiviteit (MCS) en elektrohypersensitiviteit (EHS). Er werden materialen gebruikt die zo weinig mogelijk chemische stoffen en geuren uitstoten en het gebouw werd ook afgeschermd voor elektromagnetische straling.

 

Binnenin het gebouw is het gebruik van chemische producten verboden, alsook het gebruik van gsm's en draadloze apparatuur. Er zijn vaste telefoon- en internetverbindingen.

 

Het gaat om een initiatief van de 'Healthy Life and Living Foundation', dat werd gerealiseerd met de samenwerking en financiële steun van de dienst huisvesting van de stad Zurich. Het kostenplaatje van het project bedroeg 5 miljoen euro. De stad Zurich stelde de grond beschikbaar en zorgde voor een interestvrije lening.

 

Lees meer...
 
Dr. Leszczynski analyseert de gebreken van studies naar elektrogevoeligheid PDF Afdrukken E-mail
07 april 2014

 

De Finse wetenschapper en stralingsexpert Dariusz Leszczynski analyseert naar aanleiding van een recent Canadees rapport nogmaals de vele gebreken in de studies naar elektrogevoeligheid (EHS – elektrohypersensitiviteit). Deze doorgaans slecht ontworpen studies zijn een verspilling van (belastings)geld en leiden volgens hem tot foute conclusies.

 

Eén van de problemen is dat het onderzoek vaak wordt uitgevoerd door psychologen en psychiaters. Uiteraard kunnen psychologen enkel tot psychologische conclusies komen: ze zijn niet in staat om een licht te werpen op de biochemische, fysiologische processen die aan de basis kunnen liggen van EHS. Ze hebben daar noch de juiste achtergrondkennis voor, noch beheersen ze de nodige onderzoeksmethoden.

 

Lees meer...
 
First officially recognized case of the functional impairment electrohypersensitivity in South Africa PDF Afdrukken E-mail
30 maart 2014

 

Zie de commentaar van Dr. Lauraine M H Vivian and Prof. Olle Johansson onderaan het volgende wetenschappelijke artikel: klik.

 

"In January 2013, thirty year old James Lech a MIT post-graduate student became the first person to be diagnosed as suffering with electrohypersensitivity (EHS) and registered for medical disability in South Africa. He is categorized as permanently disabled and receives R800 (US $74) per month. Unlike in Sweden where he would claim various accessibility measures, Lech will remain confined to his in-law's middle class suburban home in Cape Town, from where he is able to walk in a limited route when healthy enough. Outside of this he is affected by competing electromagnetic fields and suffers the possibility of his bodily systems 'shutting down'.

 

Lech's diagnosis was made by two government doctors who reviewed his medical records, extensively examined him, and diagnosed him with an array of ICD clinical diagnoses to best medically describe EHS. This came after numerous doctors stated that they recognized that he was suffering severe dysfunction but did not believe in EHS.

 

Lees meer...
 
Prof. Dariusz Leszczynski analyseert laatste SCENIHR rapport PDF Afdrukken E-mail
18 maart 2014

 

Prof. Dariusz Leszczynski van de Universiteit van Helsinki analyseerde het laatste rapport van de SCENIHR en kwam tot de conclusie dat de wetenschappelijke stand van zaken er weerom op een bedroevend misleidende en foutieve manier in wordt voorgesteld. Lees de analyse hier.

 

De SCENIHR , 'Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks' , is het Europese expertencomité dat de Europese Commissie en het parlement informeert over de wetenschappelijke stand van zaken inzake elektromagnetische straling. Europa baseert haar beleid, onder andere de geadviseerde blootstellingsnormen, op de rapporten van de SCENIHR.

 

Recent publiceerde SCENIHR weer een rapport en moment loopt er een publieke consultatieprocedure (tot 16 april 2014) waarbij men commentaren kan formuleren op het rapport.

 

De SCENIHR staat er (net zoals vele andere nationale gezondheidsinstellingen) om bekend samengesteld te zijn uit experts die vooringenomen zijn, alle risico's ontkennen en er waren ook reeds belangrijke gevallen van belangenvermenging. Zo was er de affaire Ahlbom (tevens actief bij IARC en ICNIRP, waar hij mee de huidige blootstellingsnormen bepaalde), lid van SCENIHR (en voorzitter en rapporteur in de periode 2004 – 2007). Hij werd twee jaar geleden verwijderd uit de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) wegens jarenlang verzwegen belangenvermenging. Ahlbom is medeoprichter en lid van de Raad van Bestuur van 'Gunnar Ahlbom AB', een in Brussel gevestigd lobby- en consultancybedrijf voor telecomoperatoren, gerund door Ahlbom's broer. Ahlbom was eerder ook consultant voor de tabaksindustrie, terwijl hij tegelijkertijd in de SCENIHR als expert zat over de gezondheidseffecten van tabak.

 

Dit soort experten zijn om een of andere reden zeer geliefd bij gezondheidsinstanties, denk bijvoorbeeld aan Prof. Luc Martens of Prof. Luc Verschaeve in Vlaanderen.

 

Lees meer...
 
Update rechtszaak Israël WiFi op school – 18/3/2014 PDF Afdrukken E-mail
18 maart 2014

 

doctors.co.il - In Israël spanden een groep van ouders een rechtszaak aan tegen het Ministerie van Gezondheid en van Onderwijs over WiFi op school. In de rechtszaak getuigen 13 kinderen over hun elektrogevoeligheid en de gezondheidseffecten die ze ondervinden door WiFi op school.

 

De aanbeveling van het Ministerie van Onderwijs aan scholen is om bekabeld internet te verkiezen boven wifi. Als toch wifi wordt gïnstalleerd, moeten daar goede pedagogische of technische redenen voor zijn. Het aantal uren blootstelling moet ook beperkt worden (zeker bij de jongste kinderen) en de wifi uitgeschakeld wanneer niet in gebruik.

 

De aanklagers stellen echter dat dit beleid niet werkelijk wordt opgevolgd. 75% van de scholen installeerden namelijk wifi-netwerken.

 

Ook wordt de ontoereikendheid van de huidige blootstellingsnormen aangeklaagd.

 

Professor em. Elihu Richter, voormalig directeur van het Occupational and Environmental Medicine centrum aan de medische faculteit van de Hebrew University, bevestigt dat elektrogevoeligheid een reële aandoening is, die bovendien niet zo zeldzaam is als men zou geloven:

 

"In my professional opinion , intolerance to electromagnetic radiation, is not a psychiatric or psychosomatic illness, but a medical condition caused by exposure to electromagnetic radiation. My determination is based on my own experience, after I checked patients suffering from EHS and on the basis of scientific and medical information available. Unfortunately, to my knowledge, the Ministry of Health did nothing to check the dimensions of the phenomenon in Israel ... I am getting disturbing reports of children who started suffering from EHS in Israel and abroad, after having introduced WiFi systems to school. I have no doubt, that due to entering the WiFi networks into schools, the number of children joining the suffering from EHS will continue to grow due to exposure to chronic radiation all day in school, and I stress that it's not a rare disease, but a phenomenon with increasing prevalence... it is important to emphasize that the population of children is particularly sensitive population, as children have a thin skull, causing a higher penetration of radiation into the brains, and because their nervous systems are still developing - so this population is more likely to develop EHS."

 

Lees meer...
 
10 tips voor een verantwoord gebruik van gsm en smartphone PDF Afdrukken E-mail
17 maart 2014

 

Reeds enkele jaren geleden stelde Beperk de Straling een flyer op met 10 tips voor een verantwoord gsm-gebruik, gebaseerd op een affiche van de Weense Artsenvereniging (http://www.aekwien.at/media/Plakat_Handy.pdf).

 

Die flyer kreeg nu een update en werd aangevuld met advies specifiek voor smartphone-gebruikers. Smartphones zoeken continu verbinding met een draadloos of mobiel netwerk en zorgen voortdurend voor hoge stralingspieken, een zeer problematische situatie. Het is hallucinant dat er zo weinig aandacht wordt besteed aan het feit dat een groot deel van onze medeburgers lopende antennes zijn geworden. De explosie van het gebruik van smartphones (en tablets) leidde tot een onzichtbare explosie van de (passieve) stralingsblootstelling.

 

Er zijn dringend productnormen nodig die de stralingspieken aan banden leggen, zowel in frequentie als intensiteit, wanneer men niet actief aan het surfen is op de smartphone.

 

Bij smartphones is het zaak om steeds de WiFi-antenne alsook de verbinding met 3G of 4G mobiel internet uit te schakelen wanneer men niet surft. Schakel de optie '(pakket)gegevens verzenden' en 'data roaming' steeds uit. De batterij zal zo ook langer meegaan.

 

Vermijd het streamen en downloaden van video's en muziek. Vermijd in het algemeen alle toepassingen en apps waarbij veel gegevens worden verzonden (o.a. Skype).

 

Een gewone gsm is te verkiezen boven een smartphone, maar matig sowieso steeds uw belgedrag.

 

Download de PDF of het Word-document.


Om af te drukken en in uw omgeving te verspreiden! (Tweetalige versie als PDF, Word).

 

 

Afbeelding_van_flyer

 

Lees meer...
 
Nieuwe folder over WiFi op school PDF Afdrukken E-mail
26 februari 2014

 

stopumts.nl - "Een nieuwe folder met gedetailleerde informatie over de vele nadelen van het gebruik van WiFi op school, t.o.v. het gebruik van bedrade verbindingen. De folder is gemaakt door de Stichting EHS en is mede voorzien van de logo's van StopUMTS, NIBE en NPS. Voor voorlichting is de folder te verkrijgen bij de Stichting EHS."

 

PDF van de folder.

 

Zie ook onze WiFi op school-pagina.

 

Lees meer...
 
Fysicus waarschuwt voor vroegtijdige veroudering hersenen PDF Afdrukken E-mail
17 februari 2014

 

Paul Héroux, fysicus aan het hoofd van het "In Vitro Toxicology Laboratory" aan de McGill universiteit in Canada, waarschuwt dat EM straling tot een vroegtijdige veroudering van de hersenen kan leiden. Hij deed zelf lange tijd onderzoek naar de elektrische eigenschappen van levende weefsels en onderwijst nu aan de medische faculteit van McGill universiteit over de gezondheidseffecten van straling.

 

EM straling is volgens hem niet op slag dodelijk, maar heeft een uitwerking op lange termijn. Neurologen met expertise ter zake menen volgens hem dat EM straling zorgt voor een langzame erosie, een accumulatie van lichte beschadigingen aan de hersenen. Het resultaat is een vroegtijdige veroudering van de hersenen en een snellere mentale achteruitgang.

 

Hij stelt verder dat we eerder al een gelijkaardige situatie meemaakten toen er nog lood in benzine zat, hetgeen het IQ van een hele generatie kinderen met 5 punten naar beneden heeft gehaald.

 

Hij stelt ook dat de beste experten wereldwijd wijzen op een verband tussen kanker en zowel laag- als hoogfrequente straling.

 

Lees meer...
 
Elektrogevoelige priester pleegt zelfmoord - ondraaglijke pijn in hoofd door 4G PDF Afdrukken E-mail
15 februari 2014

 

De Duitse priester Carsten Häublein pleegt zelfmoord na 10 jaar lange lijdensweg door elektrogevoeligheid. De pijn die 4G hem bezorgde, een brandend gevoel in het hoofd, was ondraaglijk geworden. Een zoveelste slachtoffer in de stille Holocaust die momenteel plaatsvindt.


"A year ago, on February 14th, a day dedicated to love, I got a heartbreaking message which reflects most the unloving nature of our society. I was informed that my friend, Carsten Häublein, a German priest who suffered from EHS for 10 years, could no longer take the pain of the 'Fire' 4G LTE, which burned inside his head, and committed suicide."

 

 

Lees meer...
 
Destelbergen: massaal protest tegen gsm-mast PDF Afdrukken E-mail
09 februari 2014

 

nieuwsblad.be - Een buurtcomité uit Destelbergen trekt vandaag met 150 bezwaarschriften en 200 handtekeningen naar het gemeentehuis om te protesteren tegen de mogelijke inplanting van een 33 meter hoge zendmast in een woonzone aan de Dendermondesteenweg. 'We zijn op alles voorbereid, want het is onze tweede protestactie.'

 

Vijf jaar geleden werd de buurt van de Galgenberglaan, Nijverheidsstraat, Pasteurstraat en Admiraalstraat opgeschrikt door de aangekondigde komst van een zendmast van gsm-operatoren Base en Mobistar. Het Vlaams Gewest verleende toen een vergunning, maar onder meer door het protest van warenhuis Lidl kwam de mast er uiteindelijk niet. Maar ondertussen is er dus een nieuwe vergunningsaanvraag.

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 35