Home
Recente nieuwsberichten
Appel aan de Verenigde Naties - de wetenschappers aan het woord PDF Afdrukken E-mail
16 mei 2015

 

EMFscientist.org - Enkele citaten van de wetenschappers die het appel van 11 mei 2015 aan de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie ondertekenden (alfabetisch, per land):

 

Don Maisch

Australia


"We are now entering the era of “The Internet of Things” (IoT) where all our appliances will be Wi-Fi enabled, endlessly communicating with each other and us through so-called smart devices. This “brave new world” dictates that human exposure to radiofrequency radiation must greatly increase in order to accommodate the technology. This is a planned world being created by technocrats totally ignorant of the reality of our biology, an ignorance fostered by the existing thermal-effects only standards/guidelines. Now, more than ever, we need new, biologically relevant standards to meet the challenge of the future."

 

Don Maisch, PhD., Australia,
Tel:  +61 3 62430195 Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Lees meer...
 
18 mei 2015: wetenschappelijk colloquium over straling in Brussel PDF Afdrukken E-mail
14 mei 2015

 

Colloquium_18_mei_2015Op maandag 18 mei 2015 komen verschillende van de belangrijke internationale stralingsexperts samen op een colloquium dat doorgaat in Brussel, in de gebouwen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. De samenkomst wordt georganiseerd door het European Cancer and Environnement Research Institute, Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse en de Société Internationale des Médecins pour l’Environnement.

 

Het colloquium zal speciale aandacht besteden aan de problematiek van elektrogevoeligheid (diagnose, therapeutische mogelijkheden, etc.). Steeds meer mensen ondervinden immers acute hinder door de blootstelling aan draadloze technologie en ondervinden daardoor ernstige problemen in hun professioneel, sociaal en privéleven. Men schat dat ongeveer 3% van de bevolking elektrogevoelig is.

 

Alle informatie is terug te vinden op www.appel-de-paris.com.

 

UPDATE - Gedetailleerd programma met abstracts.

 

Lees meer...
 
Berkeley: eerste stad in VS waar nieuwe gsm's verkocht moeten worden met veiligheidswaarschuwing PDF Afdrukken E-mail
14 mei 2015

 

Op 12 mei 2015 werd ook in de VS een belangrijke stap voorwaarts gezet. Het stadsbestuur van Berkeley keurde er na unanieme stemming de 'Right to Know Ordinance' goed die bepaalt dat nieuwe gsm's voortaan moeten worden verkocht met  informatie die aangeeft hoe de gsm veiliger te gebruiken. Met name moet voldoende afstand tot het lichaam worden bewaard wanneer de smartphone verbonden is met een draadloos netwerk. De bedoeling is om de veiligheidsinformatie die nu reeds in kleine letters vermeld staat in de gebruiksaanwijzing van gsm's en smartphones, heel duidelijk naar voor te brengen voor de consument.

 

Berkeley was in 1977 ook de eerste Amerikaanse stad die roken op restaurant verbood.

 

Joel Moskowitz, de directeur van het Center for Family and Community Health aan de University of California-Berkeley noemt de ordonnantie een "eerste scheurtje in de muur van ontkenning".

 

Eerder ondernamen verschillende andere Amerikaanse steden en staten, waaronder San Francisco, reeds pogingen om gelijkaardige maatregelen in te voeren en de bevolking beter te informeren over de gezondheidsrisico's. Al deze pogingen werden echter steeds in de kiem gesmoord door de telecomindustrie die dreigde met rechtszaken of ze effectief aanspande. De telecomindustrie heeft daar immers de budgetten voor, budgetten die de publieke overheden niet hebben.

 

Harvard-professor in de rechten Lawrence Lessig heeft zich daarom geëngageerd om de stad Berkeley kostenloos juridisch bij te staan als de telecomindustrie een rechtszaak inspant tegen de nieuwe wetgeving, wat zeer waarschijnlijk is.

 

Alle informatie over de ordonnantie: http://www.saferemr.com/2014/11/berkeley-cell-phone-right-to-know.html.

 

Lees meer...
 
Appel van 198 wetenschappers aan de Verenigde Naties en Wereldgezondheidsorganisatie PDF Afdrukken E-mail
14 mei 2015

 

 

Op 11 mei 2015 kwam er een nieuw persbericht met de melding dat 198 wetenschappers een internationaal appel hebben gericht aan de Verenigde Naties, de aangesloten lidstaten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Bij de ondertekenaars horen ook verschillende onderzoekers aan prestigieuze Amerikaanse universiteiten (University of California-Berkeley, Columbia, and Harvard).

 

De boodschap is nog maar eens heel duidelijk: de wetenschappelijke wereld maakt zich ernstig zorgen over de exponentieel toenemende en ongecontroleerde blootstelling aan de straling van draadloze apparaten. Steeds meer apparaten worden uitgerust met draadloze verbindingen. Tal van studies tonen aan dat de huidige blootstellingsnormen geen bescherming bieden. Aan de Verenigde Naties en de WGO wordt gevraagd om hierin een leidende rol op te nemen. Strengere blootstellingsnormen zijn nodig en de bevolking en medische wereld moeten worden ingelicht over de mogelijke risico's.

 

Alle informatie over dit appel en de concrete maatregelen die worden voorgesteld is te vinden op www.emfscientist.org.

Lees meer...
 
Borstkanker door bewaren gsm in BH PDF Afdrukken E-mail
14 mei 2015

 

shea-hartman-mammogramcbsnews.com - Dr. John West, diensthoofd chirurgie van een borstkankerkliniek in Californië meent dat het bewaren van een gsm / smartphone dicht op het lichaam, kanker kan veroorzaken.

 

Hij werd in zijn praktijk geconfronteerd met verschillende jonge vrouwen die de gewoonte hadden om hun gsm te bewaren in hun BH en die borstkanker ontwikkelden net onder de plaats waar ze hun gsm bewaarden. De mammografie toonde steeds een afwijkend, rechthoekig patroon waarbij de vorm en grootte van de kanker opvallend overeenkwam met die van de gsm (zie foto in bijlage).

 

Eén van zijn patiënten was Shea Hartman, die in 2012 op 21-jarige leeftijd werd gediagnosticeerd met een invasieve borstkanker. De kwaadaardige tumor had een afmeting van 3.5 op 9.5 centimeter, ongeveer de grootte van haar Samsung Alias gsm.

 

Dr. West en zijn team documenteerden reeds 32 dergelijke gevallen. Ze publiceerden er ook een wetenschappelijke studie over in 2013.

Bijschrift bij de foto: "Shea Hartman's left mammogram shows clustered calcifications corresponding to multiple sites of disease in craniocaudal and mediolateral oblique projections. (November 2012) - Dr. John West"

 

Lees meer...
 
Is Wi-Fi making your child ill? PDF Afdrukken E-mail
09 mei 2015

 

Is Wi-Fi making your child ill? - The Telegraph (9 mei 2015)

Interessant artikel in de Britse pers waarin Dr. Erica Mallery-Blythe aan het woord komt, een arts die zich specialiseerde in de stralingsmaterie en die duidelijk waarschuwt voor de potentiële negatieve effecten. Ze besteedt speciale aandacht aan het gebruik van wifi en tablets op school. Meer en meer kinderen hebben klachten zoals hoofdpijn en vermoeidheid door de installatie van wifi op school. Schooldirecties en de overheid zeggen dat er geen probleem is, maar wetenschappelijke studies tonen het omgekeerde aan. Sommige ouders zien geen andere oplossing dan hun kinderen van school te halen en thuisonderwijs te geven.

 

Bekijk ook de heldere lezing van Dr. Mallery-Blythe op YouTube.

 

Lees meer...
 
7 mei 2015: lezing over straling in Gent PDF Afdrukken E-mail
02 mei 2015

 

Lees meer...
 
Het probleem met smartphones: een voortdurende stralingsblootstelling PDF Afdrukken E-mail
16 april 2015

 

Warning_keep_away_from_your_brainSmartphones moeten heel vaak opgeladen worden, bijna dagelijks. Hun energieverbruik is enorm: op een jaar tijd verbruiken ze meer dan een koelkast. Bij de oude, eenvoudige gsm-modellen was dit niet het geval. Hoe komt dit?

 

Een belangrijke reden is dat smartphones voortdurend verbinding maken met internet. Het e-mailprogramma gaat continu na of er nieuwe e-mails binnengekomen zijn, facebook checkt of er nieuwe berichten of ‘likes’ zijn en ook andere apps gaan op zoek naar updates.

 

Het gevolg is niet alleen een significant energieverbruik, maar ook een continue en hoge blootstelling aan elektromagnetische straling, zelfs wanneer de smartphone niet actief wordt gebruikt en schijnbaar inactief in handtas of broekzak zit. Stralingspieken kunnen - zoals we zelf met een meetoestel hebben vastgesteld - tot enkele duizenden microWatt per m² bedragen (terwijl men idealiter aan niet meer dan 10 µW/m² wordt blootgesteld voor langere blootstellingsperioden). Deze pieken kunnen zich voordoen met tussenpozen van slechts enkele seconden.

 

Het gevolg is ook een enorme passieve blootstelling van iedereen die zich in de buurt bevindt. Vooral op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn is de stralingsbelasting door de komst van smartphones zeer hoog geworden.

 

Zoals de Finse stralingswetenschapper Dariusz Leszczynski aangeeft, hebben smartphones inzake stralingsblootstelling werkelijk voor een zeer grote omwenteling gezorgd, in negatieve zin (zie Finse stralingswetenschapper waarschuwt: smartphones zorgen voor veelvuldige en hoge stralingsblootstelling). Het is een revolutie die zich onopgemerkt heeft voorgedaan, maar waar de media en gezondheidsautoriteiten veel meer aandacht hadden aan moeten besteden.

 

Laatst aangepast op 09 mei 2015
Lees meer...
 
Wetenschappelijke doofpot-operatie op Europees niveau - Beperk de Straling dient samen met 39 andere NGO’s klacht in bij de Europese Ombudsman PDF Afdrukken E-mail
11 maart 2015

SCENIHR_Dr_Joachim_Schuz_flyer_750

 

iemfa.org - De SCENIHR is het ‘Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks’ van de Europese Commissie dat op regelmatige basis de Europese stralingsnormen evalueert en rapporteert over de stand van zaken over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Europa en vele nationale overheden baseren hun beleid en blootstellingsnormen op de rapporten van de SCENIHR.


Onlangs bracht de SCENIHR opnieuw een rapport uit volgens de vaste traditie: een rapport waarin de vele studies die wijzen op schadelijke effecten onder de mat worden geveegd en eenvoudigweg niet worden vermeld. Dat gebeurde onder meer met een aantal belangrijke recente studies, o.a. deze van Lennart Hardell, die op basis van gegevens over een langere periode een onweerlegbare link aantonen tussen gsm-gebruik en hersentumoren.

 

In een klacht aan de Europese ombudsman en de Europese Commissie kaarten meer dan 39 stralingsorganisaties de onevenwichtige samenstelling en ontransparante werkwijze van de SCENIHR aan.

 

In de wetenschappelijke wereld bestaat veel discussie en zijn er zeer uiteenlopende meningen over de stralingsproblematiek. De samenstelling van de SCENIHR is hier geen goede weerspiegeling van: het comité is eenzijdig en doelbewust samengesteld uit wetenschappers die een vooringenomen positie innemen over de onschadelijkheid van EM-straling. Bovendien is er de vaststelling dat vele van de SCENIHR-experten rechtstreekse banden hebben met de telecom- en elektrische industrie.

 

Lees meer...
 
Studie bevestigt kankerbevorderend effect PDF Afdrukken E-mail
07 maart 2015

 

Kankerbevorderend_effect_03_2015Sciencedirect.com - Een nieuwe studie wijst opnieuw op het kankerbevorderende effect van radiofrequente elektromagnetische straling, zelfs bij lage tot gematigde blootstellingsniveaus (SAR-waarde van 0.04 en 0.4 W/kg). De straling blijkt de werking van andere kankerverwekkende stoffen te versterken. Men vond onder meer tumoren op de longen, lever en lymfoma's.

 

Het gaat om een replicatie-onderzoek: het bevestigt de resultaten van eerder onderzoek, hetgeen wijst op een robuust en duidelijk effect.

 

De onderzoekers menen dat het tumorbevorderende effect te wijten is aan metabolische veranderingen door de stralingsblootstelling.

 

Lees meer...
 
Brief aan Ista - stralingsbelasting nieuwe warmtemeters PDF Afdrukken E-mail
04 maart 2015

 

Ista_op_verwarmingIn januari 2015 richtten vier werk- en actiegroepen tegen straling een brief tot het bedrijf Ista. Ista installeert energieverbruiksmeters in gebouwen, zowel kantoor- als appartementsgebouwen.

 

Een drietal jaar geleden verving Ista, net zoals andere gelijkaardige bedrijven, de verbruiksmeters (warmtemeters) op radiatoren door digitale verbruiksmeters. Problematisch is dat deze onnodig continu radiofrequente elektromagnetische signalen uitzenden. Bovendien worden in het gebouw ook 'datacollectoren' geplaatst, die alle signalen bundelen en eveneens voor blootstelling aan elektromagnetische straling zorgen.

 

Met behulp van een hoogfrequente stralingsmeter konden wij zelf reeds vaststellen dat de digitale verbruiksmeters met een hoge frequentie (om de zoveel seconden of minuten) elektromagnetische signalen uitsturen. Hoe warmer het verwarmingstoestel wordt, hoe sterker het signaal lijkt te zijn. Hierbij is sprake van significante piekwaarden, die in de nabijheid van de verbruiksmeters kunnen oplopen tot enkele honderden microWatt per vierkante meter (µW/m²).

 

Wij stellen Ista de vraag of het nodig is dat de verbruiksmeters (en collectoren) quasi continu, de hele dag (en nacht) door, signalen uitzenden. Wij menen van niet. Met de huidige technologie zijn er zelfs signalen in de zomer, wanneer de verwarming geheel uitgeschakeld is.

 

Het voordeel van het nieuwe systeem is dat het niet meer nodig is het gebouw binnen te treden, maar dat de signalen buitenshuis kunnen worden opgevangen. In onze brief vragen we om de verbruiksmeters enkel een signaal te laten uitzenden op het moment dat het Ista-personeel het verbruik effectief komt opmeten. Het meetapparaat van het personeel zou de verbruiksmeters bijvoorbeeld door een signaal kort kunnen activeren. De verbruiksmeter kan dan aan de hand van een eenmalig signaal het verbruik van de afgelopen periode doorgeven (een 'wake up' systeem, in plaats van een 'bubble up' systeem, in technische termen).

 

Doe-het-zelf-tip: mensen die op kantoor of thuis worden geconfronteerd met deze meters, kunnen de straling afzwakken door de meters te omwikkelen met aluminiumfolie.

 

Lees onze brief (PDF).

 

Lees meer...
 
Oproep Beperk de Straling aan fabrikanten: ontwikkel tablets geschikt voor gebruik door kinderen op school PDF Afdrukken E-mail
16 februari 2015

 

Tablets/iPads zouden zonder gezondheidsrisico gebruikt kunnen worden op school zolang ze in vliegtuigmodus staan en de wifi-functie 'uit' staat. Men zou speciale tablets voor kinderen en gebruik op school kunnen ontwikkelen waarbij de default instelling 'alle verbindingen uit' is, en waarbij de verbinding bijvoorbeeld enkel door de leerkracht of ICT-verantwoordelijke kan worden ingeschakeld voor updates en dergelijke (en waarbij die verbinding bij de volgende opstart van het apparaat automatisch weer uit staat, voor het geval men de verbinding na gebruik vergat uit te schakelen).

 

Scholen, stadsbesturen en de overheid zouden aan fabrikanten kunnen vragen om dergelijke tablets te ontwikkelen.

 

Tablets in hun huidige ontwerp kunnen enkel draadloos met internet verbinden* (ze bevatten hiertoe meerdere zendantennes) en zorgen bijgevolg voor significant hoge stralingsniveaus, die doorgaans nog een pak hoger liggen dan bij een gsm-gesprek. Bovendien wordt men er gedurende een langere gebruiksperiode aan blootgesteld. Tablets halen gemakkelijk enkele honderden stralingspieken per uur, zelfs wanneer men het internet niet actief gebruikt.

 

Zie ook ons persbericht over tablets in de klas.

 De zware stralingsbelasting door iPads geïllustreerd met een stralingsmeter

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 41