Home
Recente nieuwsberichten
"Gratis wifi is in strijd met grondrechten van bevolking" PDF Afdrukken E-mail
10 oktober 2014

 

hln.be - De werkgroep 'Beperk De Straling' verzet zich tegen de plannen van Telenet en de stad Mechelen om in het commerciële centrum gratis wifi aan te bieden. De werkgroep is van mening dat de plannen in strijd zijn met de grondrechten van de bevolking die onvrijwillig en zonder haar akkoord permanent blootgesteld zal worden aan wifi-straling.

 

Ze verwijst daarvoor naar onderzoek van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat noemt blootstelling aan wifi-straling potentieel kankerverwekkend voor de mens.

 

Deelneme aan dit experiment kan volgens 'Beperk De Straling' enkel op basis van het informed consent-principe, wat betekent dat de lokale overheid haar bevolking vooraf moet informeren over eventuele schadelijke effecten en haar akkoord moet vragen. "Het project is strijdig met onze grondrechten zoals onderschreven in art. 23 van de Grodnwet en art. 174 van het Europees verdrag m.b.t. het voorzorgsbeginsel", aldus de werkgroep in haar argumentatie.

 

Lees meer...
 
Centrum Mechelen wordt grote wifizone PDF Afdrukken E-mail
10 oktober 2014

 

standaard.be - Telecombedrijf Telenet maakt van het commerciële centrum van zijn thuisstad Mechelen een grote wifizone. Ook niet-Telenetklanten kunnen er dagelijks een uur gratis op.

 

Het gaat om het grootste aansluitend wifi-netwerk in België, zegt Telenet in een persbericht. Voor Telenetklanten is de toegang tot het netwerk inbegrepen in hun internetabonnement. Naast surfen kunnen ze ook gratis bellen en televisie kijken via apps.

 

Ook toeristen en niet-Telenetklanten profiteren mee. Zij zullen gedurende een uur gratis kunnen surfen.

 

Tegen het voorjaar 2015 zal het commerciële centrum volledig voorzien zijn van wifi. Telenet plaatst daarvoor extra hardware aan onder andere de Bruul, IJzerleen, Hoogstraat, Grote Markt en Veemarkt.

 

Lees meer...
 
Wifi-epidemie in Brussel PDF Afdrukken E-mail
10 oktober 2014

 

Lees meer...
 
Finse stralingswetenschapper waarschuwt: smartphones zorgen voor veelvuldige en hoge stralingsblootstelling PDF Afdrukken E-mail
24 september 2014

 

smartphone_antenne_eruitDe Finse stralingswetenschapper Dariusz Leszczynski stelt dat mensen niet beseffen welke grote verandering smartphones teweeg hebben gebracht in termen van stralingsblootstelling. Gewone gsm's zorgen slechts voor blootstelling tijdens gesprekken en zeer kortstondig tijdens het versturen van een sms of een sporadisch controlesignaal. Bij smartphones daarentegen is er continu dataverkeer, hetgeen zorgt voor zeer frequente en hoge stralingsblootstelling. Deze waarschuwing kreef recent weerklank in de Indische pers (zie ook de links hier). 

 

Beperk de Straling voerde zelf reeds enkele metingen uit en stelde vast dat smartphones, afhankelijk van het aantal geïnstalleerde apps, om de zoveel seconden stralingspieken van enkele honderden tot duizenden µW/m² kunnen veroorzaken. Dit is zeer verontrustend, ook vanuit een perspectief van passieve blootstelling van omstaanders.

 

Leszczynski: "The most important point of my talk was that people are not aware of the changes brought by the smart phones. In older phones, used only for calling and texting, the majority of radiation exposure happened during talking on the phone. In smart phones, data traffic that updates continuously a variety of applications, causes that the radiation exposures are continuous and high, not only during conversations but especially during the data traffic..."

 

"Smartphone radiation exposures are much higher because of the data traffic. Even though one may not be using the phone all the time, there is continuous data flowing from Facebook and other apps such as weather, news update and so on that people have on their phones"

 

Ons advies: schakel internet en mobiel dataverkeer uit wanneer u het niet gebruikt, vermijd het streamen van muziek en videoclips, installeer zo weinig mogelijk apps, pas hun instellingen aan zodat er niet continu verbinding wordt gemaakt, verwijder apps die u niet meer gebruikt. Uw batterij zal zo ook langer meegaan.

Download onze tips als PDF of Word-document.

 

Zie ook deze tips: 13 Reasons Your iPhone Keeps Running Out Of Battery

 

Lees meer...
 
Verschillende organisatie klagen belangenvermenging bij de SCENIHR aan PDF Afdrukken E-mail
24 september 2014

 

Tal van organisaties en wetenschappers schreven de Europese Commissie reeds aan om o.a. de belangenvermenging bij de SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) aan te kaarten. De SCENIHR is op Europees niveau verantwoordelijk voor het bijhouden van de wetenschappelijke studies rond elektromagnetische straling en het evalueren van de risico's. Europa formuleert haar richtlijnen rond blootstellingsnormen op basis van de rappporten van de SCENIHR die om de zoveel jaar verschijnen.

 

De SCENIHR lijkt doelbewust samengesteld uit louter wetenschappers die de gevaren ontkennen en minimaliseren. Bij de meesten in de specifieke werkgroep rond EM straling is ook sprake van belangenvermenging. Dit maakt dat vele relevante wetenschappelijke studies die schadelijke effecten aantonen niet in beschouwing worden genomen of al te gemakkelijk worden afgedaan als niet-relevant. Als in een bepaalde studie bijvoorbeeld dieren werden blootgesteld werden aan de straling van een gsm in werking, maar de sterkte van die straling niet exact werd opgemeten, wordt de studie niet in rekening genomen, ook al toonde ze significante negatieve effecten aan bij de blootgestelde dieren. Men gebruikt methodologische excuses en smoesjes om de schadelijke effecten te ontkennen.

 

De Europese ombudsvrouw en John F. Ryan, directeur bij het gezondheidsdirectoraat van de Europese Commissie ontvingen reeds brieven van onder meer Radiation Research Trust (nieuwsbericht, brief), de BioInitiative Working Group en de Swedish Radiation Protection Foundation waarin de hoger vermelde problemen worden aangekaart.

 

Vorige week schreven ook de Spaanse organisaties AVAATE en PECCEM een brief. Zij eisen eveneens dat de samenstelling van de SCENIHR en de werkrgoep rond straling dringend wordt herbekeken.

 

Lees meer...
 
Opstart grootschalige rechtszaken tegen gsm-bedrijven in VS PDF Afdrukken E-mail
10 september 2014

 

Mobile firms face lawsuits

 

Some of the world's largest mobile phone companies are facing billion-pound lawsuits brought by brain tumour victims. The biggest ever legal assault on the industry will seek to prove that handsets can cause cancer and that firms have deliberately covered up crucial medical information.

 

Lees meer...
 
Werkgroep 'Beperk de Straling' tegen wifi op trams PDF Afdrukken E-mail
05 september 2014

 

De plannen van De Lijn om draadloos internet aan te bieden op 45 trams in Gent en Antwerpen stuit op verzet. De extra service die De Lijn aanbiedt, druist in tegen het voorzorgsprincipe en stelt iedereen die dit openbaar vervoersmiddel neemt bloot aan hoge wifi-straling. Dat stelt de werkgroep 'Beperk de Straling' vrijdag in een reactie. De groep heeft De Lijn om een onderhoud gevraagd.

 

Donderdag raakte bekend dat De Lijn op hermelijntrams tegen eind november 45 wifitrams in Gent en 45 in Antwerpen voorziet.

De werkgroep ziet dat niet zitten. 'Ook reizigers waaronder kleine kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en elektrogevoelige personen die geen gebruik maken van deze wifi-service worden passief blootgesteld om 'smartphone addicts' hun plezier te gunnen. Het wifi-aanbod van De Lijn op trams druist ook in tegen het advies van de Hoge Gezondheidsraad om op het openbaar vervoer niet te bellen of te surfen in de buurt van kinderen en zwangere personen omwille van de verhoogde stralingswaarden (omgekeerde kooi van Faraday). Ook het personeel en vooral de tramchauffeurs zullen permanent in een ongezond milieu van hoge stralingswaarden moeten werken', luidt de kritiek.

 

Ook de NMBS besliste om treinen te voorzien van wifi, maar overweegt in samenspraak met de werkgroep Beperk de Straling om ook wifi-vrije wagons te voorzien. 'Deze vervoersmaatschappij houdt wel rekening met het voorzorgsprincipe en het grondrecht op een gezond leefmilieu zoals onderschreven in art.23 van de Grondwet', aldus de groep.

 

Lees meer...
 
Na Gent willen nu ook politici in Leuven wifi bannen op scholen en crèches PDF Afdrukken E-mail
03 september 2014

 

In juni dit jaar liet de stad Gent weten wifi te zullen bannen uit crèches en basisscholen. Ook in Leuven gaan er nu stemmen om voor een dergelijke maatregel:

 

hln.be / nieuwsblad.be - Mich De Winter, Leuvens gemeenteraadslid voor sp.a, pleit voor het bannen van Wifi in alle kinderruimtes en lagere scholen. Dit om gezondheidsrisico's voor kinderen uit te sluiten.

 

"Experts stellen al langer dat jonge kinderen een bijzondere aandachtsgroep vormen voor langdurige blootstelling aan straling", zegt De Winter. "En ook de Raad van Europa roept op tot voorzichtigheid. Ik vind dat we die raad moeten opvolgen. Pas op, de stad Leuven heeft Wifi altijd preventief uit de kinderdagverblijven en het basisonderwijs geweerd. Ze beseft namelijk dat de gevolgen van mogelijk stralingsgevaar niet meteen waarneembaar zijn. Ouders die gebruik maken van stedelijke crèches en scholen kunnen dus gerust zijn. Maar toch zijn er veel scholen die steeds vaker werken met pc's, digitale borden en tablets. En het is zeker niet mijn bedoeling om scholen een stap terug te laten zetten op vlak van technologie. Wel vind ik dat scholen initiatieven moeten nemen om stralingsgevaar uit te sluiten en dat is perfect mogelijk. Veel applicaties en digitaal materiaal hebben na het downloaden geen internetverbinding meer nodig. Indien dat wel het geval is, kan er altijd nog gewerkt worden met een vaste internetaansluiting."

 

De Winter vindt het belangrijk dat niet alleen kinderen en jongeren in stedelijke voorzieningen beschermd worden. Hij wil in alle Leuvense basisscholen en crèches bewustwording creëren. Daarom pleit hij steevast voor het opstellen van een stedelijk charter dat door alle crèches en scholen ondertekend kan worden.

 

Lees meer...
 
Amerikaanse studie vindt toename van welbepaalde hersentumoren PDF Afdrukken E-mail
27 augustus 2014

 

Samenvatting van de studie op PubMed. De auteurs menen dat mogelijk een omgevingsfactor aan de basis ligt van de stijging.

 

"CONCLUSIONS: Data from 3 major cancer registries demonstrate increased incidences of GBMs in the frontal lobe, temporal lobe, and cerebellum, despite decreased incidences in other brain regions. Although this may represent an effect of diagnostic bias, the incidence of both large and small tumors increased in these regions. The cause of these observed trends is unknown."

 

"(...) an environmental cause of the increases of high grade frontal and temporal lobe malignancies cannot be ruled out."

 

Lees meer...
 
Nederlandse studie vindt toename van welbepaalde hersentumoren PDF Afdrukken E-mail
27 augustus 2014

 

Samenvatting op de webpagina van de European Journal of Cancer.

 

Lees meer...
 
Beperk de Straling stuurt nieuwe brief naar NMBS i.v.m. wifi-plannen PDF Afdrukken E-mail
20 augustus 2014

 

In januari 2014 stuurde Beperk de Straling een brief naar de NMBS om onze bezorgdheid te uiten over de plannen voor WiFi of 4G op de trein. Wij kregen een antwoord waarin de NMBS kortweg aangeeft dat de geldende blootstellingsnormen gerespecteerd zullen worden.

 

In juli stuurden wij dan ook een nieuwe brief, waarin we aangeven dat hun antwoord niet in staat is om onze bezorgdheid weg te nemen. De kern van die bezorgdheid is immers dat de huidige stralingsnormen ontoereikend zijn en niet geschikt om de menselijke gezondheid op een adequate manier te beschermen.

 

In onze brief onderstrepen we de noodzaak om op zijn minst ook coupés te voorzien zonder wifi of 4G-signaal. Zeker niet álle reizigers hebben immers behoefte aan internet op de trein en het lijkt ons cruciaal, in het licht van de wetenschappelijke onzekerheid en het onvermogen van de NMBS of enige andere instantie om de onschadelijkheid van WiFi te garanderen, om mensen de vrije keuze te laten om al dan niet in een WiFi/4G-coupé plaats te nemen. Met een icoon op de wand van de wagon zou men makkelijk kunnen aangeven of het al dan niet gaat om een coupé met WiFi/4G.

 

-------------------------

Neemt u zelf regelmatig de trein? Gebruik deze flyer (Word-document) om uw medereizigers te sensibiliseren! Gebruik ook onze modelbrief om de NMBS te contacteren. Zie ook onze wifi op de trein-pagina.

-------------------------

 

Lees meer...
 
Overzicht: International precautionary actions by Governments, Authorities and Schools PDF Afdrukken E-mail
21 juli 2014

 

Overzicht van internationaal genomen voorzorgsmaatregelen op de webpagina van Environmental Health Trust.

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 38