Home
Recente nieuwsberichten
Het probleem met smartphones: een voortdurende stralingsblootstelling PDF Afdrukken E-mail
16 april 2015

 

Warning_keep_away_from_your_brainSmartphones moeten heel vaak opgeladen worden, bijna dagelijks. Hun energieverbruik is enorm: op een jaar tijd verbruiken ze meer dan een koelkast. Bij de oude, eenvoudige gsm-modellen was dit niet het geval. Hoe komt dit?

 

Een belangrijke reden is dat smartphones voortdurend verbinding maken met internet. Het e-mailprogramma gaat continu na of er nieuwe e-mails binnengekomen zijn, facebook checkt of er nieuwe berichten of ‘likes’ zijn en ook andere apps gaan op zoek naar updates.

 

Het gevolg is niet alleen een significant energieverbruik, maar ook een continue en hoge blootstelling aan elektromagnetische straling, zelfs wanneer de smartphone niet actief wordt gebruikt en schijnbaar inactief in handtas of broekzak zit. Stralingspieken kunnen - zoals we zelf met een meetoestel hebben vastgesteld - tot enkele duizenden microWatt per m² bedragen (terwijl men idealiter aan niet meer dan 10 µW/m² wordt blootgesteld voor langere blootstellingsperioden). Deze pieken kunnen zich voordoen met tussenpozen van slechts enkele seconden.

 

Het gevolg is ook een enorme passieve blootstelling van iedereen die zich in de buurt bevindt. Vooral op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn is de stralingsbelasting door de komst van smartphones zeer hoog geworden.

 

Zoals de Finse stralingswetenschapper Dariusz Leszczynski aangeeft, hebben smartphones inzake stralingsblootstelling werkelijk voor een zeer grote omwenteling gezorgd, in negatieve zin (zie Finse stralingswetenschapper waarschuwt: smartphones zorgen voor veelvuldige en hoge stralingsblootstelling). Het is een revolutie die zich onopgemerkt heeft voorgedaan, maar waar de media en gezondheidsautoriteiten veel meer aandacht hadden aan moeten besteden.

 

Laatst aangepast op 22 april 2015
Lees meer...
 
Wetenschappelijke doofpot-operatie op Europees niveau - Beperk de Straling dient samen met 39 andere NGO’s klacht in bij de Europese Ombudsman PDF Afdrukken E-mail
11 maart 2015

SCENIHR_Dr_Joachim_Schuz_flyer_750

 

iemfa.org - De SCENIHR is het ‘Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks’ van de Europese Commissie dat op regelmatige basis de Europese stralingsnormen evalueert en rapporteert over de stand van zaken over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Europa en vele nationale overheden baseren hun beleid en blootstellingsnormen op de rapporten van de SCENIHR.


Onlangs bracht de SCENIHR opnieuw een rapport uit volgens de vaste traditie: een rapport waarin de vele studies die wijzen op schadelijke effecten onder de mat worden geveegd en eenvoudigweg niet worden vermeld. Dat gebeurde onder meer met een aantal belangrijke recente studies, o.a. deze van Lennart Hardell, die op basis van gegevens over een langere periode een onweerlegbare link aantonen tussen gsm-gebruik en hersentumoren.

 

In een klacht aan de Europese ombudsman en de Europese Commissie kaarten meer dan 39 stralingsorganisaties de onevenwichtige samenstelling en ontransparante werkwijze van de SCENIHR aan.

 

In de wetenschappelijke wereld bestaat veel discussie en zijn er zeer uiteenlopende meningen over de stralingsproblematiek. De samenstelling van de SCENIHR is hier geen goede weerspiegeling van: het comité is eenzijdig en doelbewust samengesteld uit wetenschappers die een vooringenomen positie innemen over de onschadelijkheid van EM-straling. Bovendien is er de vaststelling dat vele van de SCENIHR-experten rechtstreekse banden hebben met de telecom- en elektrische industrie.

 

Lees meer...
 
Studie bevestigt kankerbevorderend effect PDF Afdrukken E-mail
07 maart 2015

 

Kankerbevorderend_effect_03_2015Sciencedirect.com - Een nieuwe studie wijst opnieuw op het kankerbevorderende effect van radiofrequente elektromagnetische straling, zelfs bij lage tot gematigde blootstellingsniveaus (SAR-waarde van 0.04 en 0.4 W/kg). De straling blijkt de werking van andere kankerverwekkende stoffen te versterken. Men vond onder meer tumoren op de longen, lever en lymfoma's.

 

Het gaat om een replicatie-onderzoek: het bevestigt de resultaten van eerder onderzoek, hetgeen wijst op een robuust en duidelijk effect.

 

De onderzoekers menen dat het tumorbevorderende effect te wijten is aan metabolische veranderingen door de stralingsblootstelling.

 

Lees meer...
 
Brief aan Ista - stralingsbelasting nieuwe warmtemeters PDF Afdrukken E-mail
04 maart 2015

 

Ista_op_verwarmingIn januari 2015 richtten vier werk- en actiegroepen tegen straling een brief tot het bedrijf Ista. Ista installeert energieverbruiksmeters in gebouwen, zowel kantoor- als appartementsgebouwen.

 

Een drietal jaar geleden verving Ista, net zoals andere gelijkaardige bedrijven, de verbruiksmeters (warmtemeters) op radiatoren door digitale verbruiksmeters. Problematisch is dat deze onnodig continu radiofrequente elektromagnetische signalen uitzenden. Bovendien worden in het gebouw ook 'datacollectoren' geplaatst, die alle signalen bundelen en eveneens voor blootstelling aan elektromagnetische straling zorgen.

 

Met behulp van een hoogfrequente stralingsmeter konden wij zelf reeds vaststellen dat de digitale verbruiksmeters met een hoge frequentie (om de zoveel seconden of minuten) elektromagnetische signalen uitsturen. Hoe warmer het verwarmingstoestel wordt, hoe sterker het signaal lijkt te zijn. Hierbij is sprake van significante piekwaarden, die in de nabijheid van de verbruiksmeters kunnen oplopen tot enkele honderden microWatt per vierkante meter (µW/m²).

 

Wij stellen Ista de vraag of het nodig is dat de verbruiksmeters (en collectoren) quasi continu, de hele dag (en nacht) door, signalen uitzenden. Wij menen van niet. Met de huidige technologie zijn er zelfs signalen in de zomer, wanneer de verwarming geheel uitgeschakeld is.

 

Het voordeel van het nieuwe systeem is dat het niet meer nodig is het gebouw binnen te treden, maar dat de signalen buitenshuis kunnen worden opgevangen. In onze brief vragen we om de verbruiksmeters enkel een signaal te laten uitzenden op het moment dat het Ista-personeel het verbruik effectief komt opmeten. Het meetapparaat van het personeel zou de verbruiksmeters bijvoorbeeld door een signaal kort kunnen activeren. De verbruiksmeter kan dan aan de hand van een eenmalig signaal het verbruik van de afgelopen periode doorgeven (een 'wake up' systeem, in plaats van een 'bubble up' systeem, in technische termen).

 

Doe-het-zelf-tip: mensen die op kantoor of thuis worden geconfronteerd met deze meters, kunnen de straling afzwakken door de meters te omwikkelen met aluminiumfolie.

 

Lees onze brief (PDF).

 

Lees meer...
 
Oproep Beperk de Straling aan fabrikanten: ontwikkel tablets geschikt voor gebruik door kinderen op school PDF Afdrukken E-mail
16 februari 2015

 

Tablets/iPads zouden zonder gezondheidsrisico gebruikt kunnen worden op school zolang ze in vliegtuigmodus staan en de wifi-functie 'uit' staat. Men zou speciale tablets voor kinderen en gebruik op school kunnen ontwikkelen waarbij de default instelling 'alle verbindingen uit' is, en waarbij de verbinding bijvoorbeeld enkel door de leerkracht of ICT-verantwoordelijke kan worden ingeschakeld voor updates en dergelijke (en waarbij die verbinding bij de volgende opstart van het apparaat automatisch weer uit staat, voor het geval men de verbinding na gebruik vergat uit te schakelen).

 

Scholen, stadsbesturen en de overheid zouden aan fabrikanten kunnen vragen om dergelijke tablets te ontwikkelen.

 

Tablets in hun huidige ontwerp kunnen enkel draadloos met internet verbinden* (ze bevatten hiertoe meerdere zendantennes) en zorgen bijgevolg voor significant hoge stralingsniveaus, die doorgaans nog een pak hoger liggen dan bij een gsm-gesprek. Bovendien wordt men er gedurende een langere gebruiksperiode aan blootgesteld. Tablets halen gemakkelijk enkele honderden stralingspieken per uur, zelfs wanneer men het internet niet actief gebruikt.

 

Zie ook ons persbericht over tablets in de klas.

 De zware stralingsbelasting door iPads geïllustreerd met een stralingsmeter

 

Lees meer...
 
Blootstelling bij vele experimenten onrealistisch laag - lokale SAR-waarden in weefsel veel hoger dan theoretisch aangenomen tot nu toe PDF Afdrukken E-mail
13 februari 2015

 

Blogpost van Prof.  Dariusz Leszczynski die uitlegt dat de blootstelling bij vele experimenten tot nu toe onrealistisch laag was onder druk van industriewetenschappers (o.a. Nokia), te laag om effecten te vinden. Men kreeg pas financiering voor studies wanneer de blootstelling onrealistisch laag was (minder dan 2,0 SAR). De lokale blootstelling (SAR-waarden) in weefsels bij een reële (real life) blootstelling aan gsm-straling blijkt echter veel hoger dan theoretisch aangenomen tot nu toe.

 

Lees meer...
 
Leuven: 'Kinderzones worden WIFI-vrije zones' PDF Afdrukken E-mail
04 februari 2015

 

s-p-a.be (03/02/2015) - In Frankrijk werd op donderdag 29 januari een wet aangenomen die wifi-installaties in kindercrèches verbiedt. "In Leuven doen we dat al langer", zegt Mich De Winter. "Het zou dan ook goed zijn Wifi te bannen in alle kinderruimtes."

 

Steeds meer studies wijzen dat jonge kinderen gevaar kunnen oplopen bij langdurige blootstelling aan straling. "De stad Leuven heeft WiFi steeds preventief uit de kinderdagverblijven en het basisonderwijs geweerd" zegt Mich De Winter (gemeenteraadslid sp.a Leuven). "Dit omdat de gevolgen van mogelijk stralingsgevaar niet meteen waarneembaar zijn. De ouders die gebruik maken van onze crèches en scholen kunnen dus gerust zijn. De stad hanteert het motto 'Better safe, than sorry'."

 

Veel scholen werken echter steeds vaker met pc's, digitale borden en tablets. "Toch is het perfect mogelijk om mee te zijn met de technologische evoluties en tegelijk het stralingsgevaar uit te sluiten. Veel applicaties en digitaal materiaal hebben na het downloaden ervan geen internetverbinding meer nodig. Indien dit wel het geval is, kan dit nog steeds via een vaste internetaansluiting."

 

De Winter vindt het belangrijk dat niet alleen kinderen in stedelijke voorzieningen beschermd worden. Hij wil in alle basisscholen en crèches bewustwording creëren. De opstelling van een charter kan een eerste stap zijn. "Via de ondertekening van dit charter kunnen crèches en basisscholen aangeven dat ze deze voorzorgsmaatregelen in acht en ter harte nemen. Op deze manier kunnen we àlle baby's en kinderen beschermen tegen langdurige stralingsblootstelling."

 

Lees meer...
 
Wat zegt Kind en Gezin over wifi? PDF Afdrukken E-mail
04 februari 2015


standaard.be - In Frankrijk is wifi in crèches voortaan verboden. In België is er geen dergelijk verbod, maar Kind en Gezin heeft wel advies.

 

Er is nog geen wetenschappelijke consensus over de mogelijke gevaren van draadloos internet en andere elektromagnetische straling. Dat is meteen ook de reden waarom er bij ons nog niet wordt overgegaan tot concrete maatregelen zoals een verbod op wifi in crèches of scholen.

 

Het probleem is dat de alomtegenwoordigheid van elektromagnetische straling een recent fenomeen is, waardoor er nog geen betrouwbare informatie bestaat over de gevolgen op lange termijn. Het Medisch College van Kind en Gezin waarschuwt dat 'er evidentie bestaat dat nadelige gevolgen een cumulatief effect hebben zodat onderzoek naar gevolgen op relatief korte termijn uitgevoerd bij volwassenen een onderschatting geeft van de lange termijneffecten bij jonge kinderen.' Met andere woorden: in de buurt van kinderen kunnen we maar beter voorzichtig genoeg zijn, vooraleer het te laat is.

 

Op basis van een literatuurstudie, concludeert en adviseert Kind en Gezin het volgende:

 

Lees meer...
 
Frankrijk bant wifi in crèches en 'België moet dat ook doen' PDF Afdrukken E-mail
04 februari 2015

 

Nieuwsblad (03/02/2015) - We bannen wifi maar beter in onze kinderdagverblijven, zoals Frankrijk. Dat zegt stralingsdeskundige Guy Vandenbosch. 'Ook al is er geen bewijs dat draadloos internet schadelijk is, we kunnen geen risico nemen.' In België is een verbod op wifi in crèches nog niet aan de orde, al heeft Gent al het zekere voor het onzekere genomen.

 

Frankrijk schakelt voortaan de wifi-installaties uit op plaatsen waar kinderen onder de drie jaar worden opgevangen. De maatregel maakt deel uit van een nieuwe wet die de bevolking moet beschermen tegen elektronische straling. Verder is bepaald dat basisscholen hun draadloze verbinding moeten uitschakelen wanneer die niet wordt gebruikt. En alle winkels en horecazaken die publieke netwerken aanbieden aan klanten, moeten dit aangeven met een symbool op de voorruit.

 

Lees meer...
 
Frankrijk verbiedt officieel wifi in crèches en beperkt het gebruik van wifi op basisscholen PDF Afdrukken E-mail
29 januari 2015

 

france-reduces-electromagnetic-exposure-law

 

 

In Frankrijk werd op donderdag 29 januari 2015 een wet aangenomen die als een primeur in Europa verschillende maatregelen voorstelt om de bevolking beter te beschermen tegen elektromagnetische straling.

 

 

 

De wet hanteert een principe van ‘matiging’ en voorziet meer concreet:

  • Een wifi-verbod in crèches
  • Voor basisscholen: uitschakelen wifi wanneer niet in gebruik
  • Draadloze apparaten moeten een handleiding bevatten die beschrijft hoe de wifi-functie gedesactiveerd kan worden
  • Etablissementen die publieke wifi aanbieden moet dit aanduiden door middel van een symbool
  • Meer informatie voor en consultatie van burgers/lokale actoren bij de inplanting van zendantennes
  • Moedigt het gebruik van een handenvrije kit aan bij het bellen met de gsm. Reclame waarin men de gsm tegen het oor houdt wordt verboden (boetes van 75.000€)
  • Dit jaar nog wordt een informatiecampagne gelanceerd die zal aanmoedigen tot een voorzichtig gebruik van de gsm
  • Verbiedt reclame voor mobiele telefonie gericht op kinderen
  • Oprichting van een nationaal dialoogcomité dat de evolutie in de blootstelling van de bevolking zal bewaken
  • Vraagt dat er binnen het jaar een officieel overheidsrapport komt over elektrogevoeligheid


De wet was het initiatief van parlementslid Laurence Abeille en krijgt daarom de naam 'de wet Abeille'. Het oorspronkelijke wetsvoorstel ging nog een stuk verder en bepleitte onder meer een verstrenging van de blootstellingsnormen, een wifi-verbod dat ook voor basisscholen geldt en waarschuwingen voor de mogelijke gezondheidseffecten op de verpakking van draadloze producten. Ook al is de uiteindelijke wet sterk afgezwakt, toch betekent ze een belangrijke stap voorwaarts.

 

Lees meer...
 
Persbericht Beperk de Straling: tablets in de klas - hoge stralingsniveaus PDF Afdrukken E-mail
23 januari 2015

 

digitale_klasDe Brusselse bibliotheek Muntpunt lanceert samen met Samsung en uitgeverij Plantyn een mobiele digitale klas voorzien van 30 tablets, zodat klassen hiermee kunnen experimenteren.

 

Tablets kunnen momenteel enkel draadloos met internet verbinden (ze bevatten hiertoe meerdere zendantennes) en zorgen bijgevolg voor significant hoge stralingsniveaus (demonstratie), die doorgaans nog een pak hoger liggen dan bij een gsm-gesprek. Bovendien wordt men er gedurende een langere gebruiksperiode aan blootgesteld. Tablets halen gemakkelijk enkele honderden stralingspieken per uur, zelfs wanneer men het internet niet actief gebruikt.

 

Wetenschappelijke experts waarschuwen reeds jaren om voorzichtig te zijn bij blootstelling van kinderen aan elektromagnetische straling. Kinderen zijn immers kwetsbaar en nog volop in ontwikkeling. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde deze straling in 2011 officieel als potentieel kankerverwekkend. Verschillende landen proberen gsm-gebruik bij kinderen te ontmoedigen en ook in ons land is gsm-reclame voor kinderen verboden. Dezelfde of zelfs grotere voorzichtigheid is nodig bij tablets.

 

Lees meer...
 
Canada: wetsvoorstel om gsm's en draadloze apparaten te voorzien van waarschuwingslabel PDF Afdrukken E-mail
20 januari 2015

 

terrence_youngglobalnews.ca / c4st.org - Een Canadees parlementslid van de conservatieve partij doet een wetsvoorstel om voortaan gsm's en andere draadloze apparaten te voorzien van een label dat mensen waarschuwt voor de uitgezonden elektromagnetische straling. Dezelfde waarschuwingen die nu reeds in kleine lettertjes in handleidingen vermeld staan, zouden duidelijk op de verpakking moeten worden vermeld.

 

Verschillende politieke partijen steunen het voorstel. Parlementsleden in het hele land worden immers gecontacteerd door burgers die vragen om maatregelen, zo stelt het parlementslid.

 

Zie de voorgestelde wettekst op: http://www.c4st.org/PMB

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 40