Recente nieuwsberichten

Ouder plaatst zelf 'gezonder' internet op school

WiFi freeHln.be - Na de paasvakantie zal het gebouw van de kleuters van de Sint-Cajetanusschool het zonder draadloos internet moeten stellen. Op initiatief van David Van Delm, wiens twee kinderen er school lopen, wordt wegens gezondheidsredenen bekabeld internet aangelegd. "In Gent werd wifi uit alle kleuterscholen en crèches gebannen", weet David van Delm. "Het leek me dan ook opportuun om dit in de Sint-Cajetanusschool in Perk in te voeren. Zo hanteert de school het voorzorgsprincipe omdat de straling van draadloos internet mogelijk gezondheidsrisico's inhoudt, zeker naar kleuters toe die neurologisch in volle ontwikkeling zijn. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de straling zelfs kankerverwekkend. Daarom heb ik beslist om met mijn zaak, Ardelis bvba, de aanleg van kabelinternet te sponsoren."

De werken starten nu vrijdag. Er worden UTP-kabels gebruikt in plaats van draadloze netwerken. "Niet alleen is dit gezonder voor de leerlingen, ook de school zal er wel bij varen. Het kabelinternet is namelijk een pak sneller dan het huidig draadloos netwerk", besluit David van Delm, die imker in Perk is. (RDK)

» lees verder

Verenigingen tegen met het internet verbonden vuilnisbakken

Brusselnieuws.be - 17/12/2015

Acht verenigingen hebben een open brief naar de Brusselse gemeenteraad gestuurd om hun bezorgdheid te uiten over de toegenomen elektromagnetische vervuiling in de stad. Concreet is er ongerustheid over de nieuwe slimme vuilnisbakken en de gratis wifi op belangrijke pleinen.

» lees verder

Brief aan Brussels stadsbestuur - stop met wifi overal

Beperk de Straling bezorgde samen met 7 andere organisaties een brief aan het Brusselse stadsbestuur over de steeds toenemende stralingsbelasting. Met name stellen we vragen bij de nieuwe met wifi verbonden vuilbakken en het feit dat steeds meer openbare pleinen met wifi worden uitgerust, onder meer onder impuls van staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) die van Brussel een ‘smart city’ wil maken.

Wij hebben de indruk dat het concept van 'smart cities' bedacht werd door de marketingafdelingen van techno- en telecombedrijven om hun digitale en draadloze zendapparatuur op grote schaal te kunnen verkopen, onder het mom dat al deze technologische gadgets nodig zijn om de stad van de toekomst te realiseren.

Deze toenemende invasie door draadloze technologie zorgt echter voor een onverantwoord hoge stralingsblootstelling van de bevolking, wat ontoelaatbaar is in het licht van de vele wetenschappelijke aanwijzingen voor schadelijkheid.

» lees verder

Finse onderwijsprofessor waarschuwt voor epidemie hersenschade door wifi en tablets op school

emfacts.com - Professor Rainer Nyberg was tot kort een fervent voorstander van nieuwe technologieën op school en online leermiddelen. In 2013 is hij zich echter beginnen verdiepen in de mogelijke gezondheidseffecten door de straling uitgezonden door draadloze technologie en is nu zeer verontrust door de vele wetenschappelijke studies die wijzen op ernstige schadelijke effecten. Hij maakt zich zorgen over de hoge stralingsblootstelling in scholen door het gebruik van wifi en tablets. Kinderen moeten dringend beter beschermd worden en bekabelde internetverbindingen zijn daartoe de oplossing, zo stelt de professor.

» lees verder

Franse gemeente weigert de installatie van slimme meters op haar grondgebied

20minutes.fr - Primeur: een gemeente in Frankrijk weigert de installatie op haar grondgebied van slimme elektriciteits- en gasmeter omdat deze de gezondheid van haar inwoners kunnen schaden.

De gemeente Saint-Macaire richtte een brief tot haar 2.500 inwoners die stelt dat de straling uitgezonden door deze slimme meters door de Wereldgezondheidsorganisatie werd geclassificeerd als potentieel kankerverwekkend en dat de Franse wet sinds februari dit jaar dit soort straling verbiedt in crèches en beperkt in basisscholen.

De gasmeters sturen pulsen uit van hoogfrequente elektromagnetische straling. De elektriciteitsmeters werken met een 'powerline'-systeem waarbij elektromagnetische signalen via het elektriciteitsnet worden verstuurd. De gemeente wijst er in haar brief op dat de elektriciteitskabels in huis niet afgeschermd zijn en dus niet voorzien voor dit soort signalen en dat er een schadelijke lekstraling ontstaat, ook in kinderkamers.

» lees verder