Recente nieuwsberichten

Standpunt Beperk de Straling: 'Slimme elektriciteitsmeters potentieel kankerverwekkend’

slimmemeter2012 EandisMinister van Energie Annemie Turtelboom wil ‘slimme’ elektriciteitsmeters installeren in elk Vlaams huishouden. Dit is niet enkel verontrustend voor onze privacy, maar ook voor onze gezondheid. Slimme meters communiceren van op afstand met de netbeheerder en kunnen in real time het verbruik doorgeven. Dit kan door middel van bekabelde aansluiting, maar vaak wordt geopteerd voor draadloze technologie.

Concreet betekent dit laatste dat de meter met een bepaalde frequentie elektromagnetische signalen uitstuurt. Die frequentie wordt ingesteld door de producent of netbeheerder en kan variëren van een signaal om de zoveel seconden tot slechts één signaal per maand. Vanuit Europa wordt aangestuurd op een zendfrequentie per kwartier.

Elders in de wereld ontstond reeds hevig verzet tegen slimme meters, onder meer omwille van bezorgdheid om de uitgezonden straling en het gedwongen karakter van de installatie.

Metingen wijzen uit dat de stralingsniveaus, afhankelijk van het model, ver kunnen uitstijgen boven de geldende stralingsnormen en boven wat wetenschappers als veilig beschouwen voor langdurige blootstelling. In tegenstelling tot andere courante stralingsbronnen in ons dagelijks leven, is de straling van de slimme meters aanwezig in een niet-aflatende reeks van kortstondige pieken, hetgeen volgens sommige wetenschappers meer belastend is voor ons organisme.

» lees verder

'Smartphone hotel' op scholen in Noorwegen

Mobilhotell_groot

Tal van scholen in Noorwegen voorzien in de klassen een houten doos waarin de leerlingen elke ochtend hun smartphone deponeren. Smartphones mogen niet worden gebruikt op school.

Leerlingen stonden in het begin kritisch tegenover het idee, maar draaiden snel bij toen ze de positieve effecten ondervonden. De druk en stress van het continu verbonden zijn met de sociale media valt weg, alsook de constante afleiding in de klas. Er is weer ruimte voor sociale interactie en leerlingen praten weer met elkaar. Ook ouders zijn zeer blij met deze oplossing.

 School Ban Phones And Is Praised By Thousands Of Parents. Their Solution Is Spot On.

» lees verder

Studie bevestigt kankerbevorderend effect

Studie Lerchl tumor promoting
Sciencedirect.com
- Een nieuwe studie wijst opnieuw op het kankerbevorderende effect van radiofrequente elektromagnetische straling, zelfs bij lage tot gematigde blootstellingsniveaus (SAR-waarde van 0.04 en 0.4 W/kg). De straling blijkt de werking van andere kankerverwekkende stoffen te versterken. Men vond onder meer tumoren op de longen, lever en lymfoma's.

Het gaat om een replicatie-onderzoek: het bevestigt de resultaten van eerder onderzoek, hetgeen wijst op een robuust en duidelijk effect.

 De onderzoekers menen dat het tumorbevorderende effect te wijten is aan metabolische veranderingen door de stralingsblootstelling.

» lees verder

Studie bevestigt kankerbevorderend effect

Studie Lerchl tumor promoting
Sciencedirect.com
- Een nieuwe studie wijst opnieuw op het kankerbevorderende effect van radiofrequente elektromagnetische straling, zelfs bij lage tot gematigde blootstellingsniveaus (SAR-waarde van 0.04 en 0.4 W/kg). De straling blijkt de werking van andere kankerverwekkende stoffen te versterken. Men vond onder meer tumoren op de longen, lever en lymfoma's.

Het gaat om een replicatie-onderzoek: het bevestigt de resultaten van eerder onderzoek, hetgeen wijst op een robuust en duidelijk effect.

 De onderzoekers menen dat het tumorbevorderende effect te wijten is aan metabolische veranderingen door de stralingsblootstelling.

» lees verder