Recente nieuwsberichten

Reportage Telefacts - Hoe machtig is de mobiele telefonie-lobby?


Hoe machtig is de mobiele telefonie-lobby?

Dat mobiele telefoons straling uitsturen en dat dit een zeker effect heeft op onze hersenen is bekend. Maar hoe groot is die schade? En waarom is daar geen duidelijkheid over ?

In een onthullende reportage vertellen verschillende wetenschappers en stralingsexperten hoe ze door de mobiele telefonie-industrie al jarenlang worden gedwarsboomd en zelfs bedreigd, telkens ze een onderzoek publiceren dat de schadelijke effecten van onze gsm’s en smartphones aantoont. Volgens sommigen gaat het om maffiapraktijken: van ontslag in de hand werken, over druk zetten op gezinnen, tot zelfs brandstichting bij wetenschappers thuis.

Reportage van Telefacts (VTM), uitgezonden woensdag 28/09/2016.

» lees verder

Italiaanse stad Turijn wil blootstelling aan wifi terugdringen

thelocal.it (25/07/2016) - Turin could slash Wi-Fi over 'radiation' concerns

Turin is planning to cut back on Wi-Fi in state schools and government buildings over concerns that radiation might damage people's health.

The plans were outlined last week as the city's new new Five Star Movement (M5S) mayor, Chiara Appendino, presented her council's five-year political plan.

“We're aware that we need to consider electromagnetic radiation when we speak about pollution,” reads page 23 of the council's programme.

» lees verder

Lezersbrief BDS: 'wel mogelijk schadelijke straling door tolbakjes slimme kilometerheffing'

installatie obu kilometerheffing satellic 2 largeIn een magazine van vakbond ABVV stelt arbeidsgeneesheer dr. Maurits De Ridder van de van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dat er geen probleem zou zijn met de straling van de ‘On Board Units’ (tolbakjes) die in vrachtwagens werden geplaatst voor de ‘slimme’ kilometerheffing. Wij zijn het daar niet mee eens en stuurden volgende lezersbrief naar ABVV:

"In De Nieuwe Werker van 24 juni 2016 is te lezen dat er toch geen probleem zou zijn met de straling van de On Board Units die in vrachtwagens werden geplaatst voor de slimme kilometerheffing. Dat beweert althans dokter Maurits De Ridder van de FOD WASO. Heeft hij de klachten van de chauffeurs onderzocht? Zijn er fysiologische en klinische onderzoeken gebeurd voor- en tijdens de blootstelling aan de straling in de vrachtwagen? Neen, dr. De Ridder baseert zich eenvoudigweg op het argument dat de uitgezonden straling onder de huidige blootstellingsnormen blijft. Wat hij er niet bij vertelt is dat deze normen al 15 jaar zwaar onder vuur liggen en volgens een grote groep wetenschappers geen enkele bescherming bieden.

De normen zijn namelijk enkel gebaseerd op kortetermijneffecten (blootstelling van enkele minuten) en bieden geen enkele bescherming voor langetermijneffecten bij langdurige, chronische blootstelling. Ze gaan er ook van uit dat straling enkel schadelijk kan zijn door opwarming van het weefsel, een veronderstelling die reeds lang achterhaald is gebleken. De neurologische klachten die de vrachtwagenchauffeurs rapporteren door de OBU zijn wel degelijk heel plausibel; ze komen overeen met de klachten die mensen wereldwijd ondervinden door blootstelling aan draadloze technologie (hoofdpijn staat bovenaan de lijst) en met de vele studies die deze effecten bevestigen.

» lees verder

Baanbrekend onderzoek Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door gsm

cellheadPersbericht Beperk de Straling (PDF):

Een nieuwe studie van de Amerikaanse overheid zal een grote impact hebben op het reeds lang bestaande debat over de link tussen gsm-straling en kanker. De internationale pers berichtte hier reeds uitgebreid over (overzicht als PDF).

Op 26 mei 2016 werden de resultaten vrijgegeven van een grootschalige studie uitgevoerd binnen het 'National Toxicology Program' (NTP), een gerenommeerd onderzoeksinstituut verbonden aan het Amerikaanse ministerie van gezondheid. De studie is één van meest diepgaande die tot op heden plaatsvond.

2.500 ratten werden over een periode van 2 jaar al dan niet gedurende bepaalde periodes aan gsm-straling blootgesteld.

De ratten blootgesteld aan straling, bleken hogere ratio's te hebben van twee specifieke types zeldzame kankers: glioma's (tumoren van de gliacellen in de hersenen) en maligne schwannoma van het hart  (tumoren van de Schwanncellen, die ook kunnen voorkomen op de gehoorszenuw).

» lees verder

Kritieken op de 'Australische studie' – geen kanker door gsm na 30 jaar?

Glioblastoma MR coronal with contrast 744x723Recent werd in de pers bericht over een Australische studie die over een periode van 30 jaar zou aantonen dat gsm's geen kanker veroorzaken. Op de studie werden verschillende methodologische kritieken geformuleerd. De geruststellende conclusie van de studie is volgens verschillende wetenschappers geheel niet gerechtvaardigd en misleidend. Bovendien, zoals wel vaker bij dit soort geruststellende studies, blijkt de auteur Simon Chapman, nauwe banden te hebben met de telecomindustrie.

Een overzicht van enkele kritieken op de studie:

  • De studie beweert misleidend het gsm-gebruik over een periode van 30 jaar te hebben bestudeerd. In werkelijkheid gaat het slechts om een periode van 15 jaar. In het begin van de bestudeerde periode (jaren '80) ging het namelijk om analoge mobiele telefoons, die verondersteld worden veel minder schadelijk te zijn (geen digitaal gepulste straling), en in de jaren '90 was het aantal gsm-gebruikers in Australië minimaal klein en het aantal beluren beperkt. In werkelijkheid is intensief gsm-gebruik door de gehele bevolking vrij recent (vanaf 2000-2005) en is het nog te vroeg om de volle impact in te schatten.

    » lees verder