Recente nieuwsberichten

Studie bevestigt kankerbevorderend effect

Studie Lerchl tumor promoting
Sciencedirect.com
- Een nieuwe studie wijst opnieuw op het kankerbevorderende effect van radiofrequente elektromagnetische straling, zelfs bij lage tot gematigde blootstellingsniveaus (SAR-waarde van 0.04 en 0.4 W/kg). De straling blijkt de werking van andere kankerverwekkende stoffen te versterken. Men vond onder meer tumoren op de longen, lever en lymfoma's.

Het gaat om een replicatie-onderzoek: het bevestigt de resultaten van eerder onderzoek, hetgeen wijst op een robuust en duidelijk effect.

 De onderzoekers menen dat het tumorbevorderende effect te wijten is aan metabolische veranderingen door de stralingsblootstelling.

» lees verder

Brief aan Ista - stralingsbelasting nieuwe warmtemeters

Ista op verwarmingIn januari 2015 richtten vier werk- en actiegroepen tegen straling een brief tot het bedrijf Ista. Ista installeert energieverbruiksmeters in gebouwen, zowel kantoor- als appartementsgebouwen.

Een drietal jaar geleden verving Ista, net zoals haar concurrent Techem, de verbruiksmeters (warmtemeters) op radiatoren door digitale verbruiksmeters.

Problematisch is dat deze onnodig continu radiofrequente elektromagnetische signalen uitzenden. Bovendien worden in het gebouw ook 'datacollectoren' geplaatst, die alle signalen bundelen en eveneens voor blootstelling aan elektromagnetische straling zorgen.

Met behulp van een hoogfrequente stralingsmeter konden wij zelf reeds vaststellen dat de digitale verbruiksmeters met een hoge frequentie (om de zoveel seconden of minuten) elektromagnetische signalen uitsturen. Hoe warmer het verwarmingstoestel wordt, hoe sterker het signaal lijkt te zijn. Hierbij is sprake van significante piekwaarden, die in de nabijheid van de verbruiksmeters kunnen oplopen tot enkele honderden microWatt per vierkante meter (µW/m²).

Wij stellen Ista de vraag of het nodig is dat de verbruiksmeters (en collectoren) quasi continu, de hele dag (en nacht) door, signalen uitzenden. Wij menen van niet. Met de huidige technologie zijn er zelfs signalen in de zomer, wanneer de verwarming geheel uitgeschakeld is.

Een veilig alternatief bestaat

Het voordeel van het nieuwe systeem is dat het niet meer nodig is het gebouw binnen te treden, maar dat de signalen buitenshuis kunnen worden opgevangen. In onze brief vragen we om de verbruiksmeters enkel een signaal te laten uitzenden op het moment dat het Ista-personeel het verbruik effectief komt opmeten. Het meetapparaat van het personeel zou de verbruiksmeters bijvoorbeeld door een signaal kort kunnen activeren. De verbruiksmeter kan dan aan de hand van een eenmalig signaal het verbruik van de afgelopen periode doorgeven (een 'wake up' systeem, in plaats van een 'bubble up' systeem, in technische termen).

Doe-het-zelf-tip: mensen die op kantoor of thuis worden geconfronteerd met deze meters, kunnen de straling afzwakken door de meters te omwikkelen met aluminiumfolie.

» lees verder

Oproep Beperk de Straling aan fabrikanten: ontwikkel tablets geschikt voor gebruik door kinderen op school

Tablets/iPads zouden zonder gezondheidsrisico gebruikt kunnen worden op school zolang ze in vliegtuigmodus staan en de wifi-functie 'uit' staat. Men zou speciale tablets voor kinderen en gebruik op school kunnen ontwikkelen waarbij de default instelling 'alle verbindingen uit' is, en waarbij de verbinding bijvoorbeeld enkel door de leerkracht of ICT-verantwoordelijke kan worden ingeschakeld voor updates en dergelijke (en waarbij die verbinding bij de volgende opstart van het apparaat automatisch weer uit staat, voor het geval men de verbinding na gebruik vergat uit te schakelen).

 Scholen, stadsbesturen en de overheid zouden aan fabrikanten kunnen vragen om dergelijke tablets te ontwikkelen.

 Tablets in hun huidige ontwerp kunnen enkel draadloos met internet verbinden* (ze bevatten hiertoe meerdere zendantennes) en zorgen bijgevolg voor significant hoge stralingsniveaus, die doorgaans nog een pak hoger liggen dan bij een gsm-gesprek. Bovendien wordt men er gedurende een langere gebruiksperiode aan blootgesteld. Tablets halen gemakkelijk enkele honderden stralingspieken per uur, zelfs wanneer men het internet niet actief gebruikt.

Zie ook ons persbericht over tablets in de klas.

                                           https://www.youtube.com/watch?v=ANH6PEyQSZY

De zware stralingsbelasting door iPads geïllustreerd met een stralingsmeter

» lees verder

Blootstelling bij vele experimenten onrealistisch laag - lokale SAR-waarden in weefsel veel hoger dan theoretisch aangenomen tot nu toe

 

Blogpost van Prof.  Dariusz Leszczynski die uitlegt dat de blootstelling bij vele experimenten tot nu toe onrealistisch laag was onder druk van industriewetenschappers (o.a. Nokia), te laag om effecten te vinden. Men kreeg pas financiering voor studies wanneer de blootstelling onrealistisch laag was (minder dan 2,0 SAR). De lokale blootstelling (SAR-waarden) in weefsels bij een reële (real life) blootstelling aan gsm-straling blijkt echter veel hoger dan theoretisch aangenomen tot nu toe.

 

» lees verder

Leuven: 'Kinderzones worden WIFI-vrije zones'

 

s-p-a.be (03/02/2015) - In Frankrijk werd op donderdag 29 januari een wet aangenomen die wifi-installaties in kindercrèches verbiedt. "In Leuven doen we dat al langer", zegt Mich De Winter. "Het zou dan ook goed zijn Wifi te bannen in alle kinderruimtes."

 

Steeds meer studies wijzen dat jonge kinderen gevaar kunnen oplopen bij langdurige blootstelling aan straling. "De stad Leuven heeft WiFi steeds preventief uit de kinderdagverblijven en het basisonderwijs geweerd" zegt Mich De Winter (gemeenteraadslid sp.a Leuven). "Dit omdat de gevolgen van mogelijk stralingsgevaar niet meteen waarneembaar zijn. De ouders die gebruik maken van onze crèches en scholen kunnen dus gerust zijn. De stad hanteert het motto 'Better safe, than sorry'."

 

Veel scholen werken echter steeds vaker met pc's, digitale borden en tablets. "Toch is het perfect mogelijk om mee te zijn met de technologische evoluties en tegelijk het stralingsgevaar uit te sluiten. Veel applicaties en digitaal materiaal hebben na het downloaden ervan geen internetverbinding meer nodig. Indien dit wel het geval is, kan dit nog steeds via een vaste internetaansluiting."

 

De Winter vindt het belangrijk dat niet alleen kinderen in stedelijke voorzieningen beschermd worden. Hij wil in alle basisscholen en crèches bewustwording creëren. De opstelling van een charter kan een eerste stap zijn. "Via de ondertekening van dit charter kunnen crèches en basisscholen aangeven dat ze deze voorzorgsmaatregelen in acht en ter harte nemen. Op deze manier kunnen we àlle baby's en kinderen beschermen tegen langdurige stralingsblootstelling."

 

» lees verder