Recente nieuwsberichten

Rob Beenders (sp.a) hekelt strenge regels bij invoering slimme meters vanaf 2019

Het Belang van Limburg (12/03/2018) - Vanaf 1 januari wil Vlaams Energieminister Bart Tommelein alle elektriciteitsmeters (gefaseerd) vervangen door digitale, slimme exemplaren. “In zijn voorstel zegt de minister dat wie de slimme meter niet aanvaardt, wordt afgesloten van het elektriciteitsnet. Dat is veel te drastisch”, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a). “Net zoals in Nederland moet ook de Vlaming de keuze hebben over de plaatsing van zo’n slimme meter, niet het minst de vele Vlamingen die elektrohypersensitief zijn.”

“Afsluiting voor wie een slimme meter weigert, is te drastisch”

» lees verder

Overzicht financieel bilan slimme meters in verschillende landen

In alle landen waar slimme meters werden uitgerold is de conclusie steeds: een enorm kostenplaatje dat steevast hoger uitviel dan voorspeld, en geen enkel voordeel voor de consument, integendeel.

FRANKRIJK:
Linky : la Cour des comptes dénonce le coût du programme (Le Monde, 2018)
Coûteux, compliqué, pas si utile... La Cour des comptes épingle le compteur électrique Linky (France Info, 2018)
« Pour l’économie française, l’opération Linky s’annonce perdante » (Le Monde, 2017)
Linky : un gaspillage de 8 milliards ? (Par Patrice Cahart (Inspecteur général des finances honoraire), Le Monde, 2017)

NEDERLAND:
Strop van honderden miljoenen dreigt voor slimme energiemeter
(Het Financiële Dagblad, 2016)

» lees verder

Vlaamse parlementsleden geïnformeerd over gevaren zelfrijdende auto's


BDS schreef op 12/02/2018 de Vlaamse parlementsleden aan over de risico's van zelfrijdende wagens:

Geacht Vlaams parlementslid,
 
Naar aanleiding van de recente parlementaire vraag over zelfrijdende wagens, bezorgen wij u graag onderstaande lezersbrief ter informatie.
 
Zelfrijdende auto’s zullen niet alleen zélf zorgen voor een enorme blootstelling aan gepulste elektromagnetische straling (o.a. radar) zowel binnen als buiten de auto, maar de hele infrastructuur aan zendantennes die langs de baan zal moeten worden geïnstalleerd, maakt dat onze autowegen in de toekomst microgolfovens op levensformaat dreigen te worden. Zeker in het licht van een recente grootschalige Amerikaanse overheidsstudie (NTP) die het kankerverwekkend karakter van dit soort straling nogmaals bevestigt, is een dergelijk project onverantwoord. De eventuele voordelen van autonoom rijden riskeren teniet te worden gedaan door de risico's voor de volksgezondheid.

Doe mee aan onze briefactie slimme meters!


Danger smart metersBeperk de Straling organiseert een briefactie. We roepen mensen op om een modelbrief te verzenden aan de netbeheerders Eandis en Infrax, om hen te vragen om de nieuwe digitale, “slimme” elektriciteitsmeters niet te verplichten en zo stralingsarm mogelijk te maken. Het risico is immers reëel dat deze digitale meters draadloos gaan communiceren met de netbeheerder en dus nefast zullen zijn voor onze gezondheid.


U vindt de modelbrief terug hier.

Doe mee aan onze briefactie en verstuur de brief per post (voor eind november) naar:

» lees verder

Nieuw verschenen boek: De draadloze kooi

"In dit boek zijn de persoonlijke verhalen gebundeld van een groeiende groep mensen die last hebben van straling en elektromagnetische velden (EMV). Zij worden door omgevingsfactoren gedwongen hun leefstijl radicaal om te gooien en zichzelf daarbij opnieuw uit te vinden. Experts schatten het aantal mensen met elektrogevoeligheid (EHS) op 3 tot 5% van de bevolking en een breed scala aan symptomen wordt ermee in verband gebracht.

Deze verhalen maken inzichtelijk wat elektrogevoeligheid inhoudt, hoe je onderzoekt of je er zelf last van hebt én wat je eraan kunt doen. Een must voor mensen met (onverklaarde) klachten en de kring van mensen om hen heen: vrienden en familie, hulpverleners en artsen, die in hun beroepspraktijk bewust of onbewust met elektrogevoeligheid te maken krijgen.

Chantal Halmans had zelf onverklaarde klachten en kwam al pionierend uit op EHS. Ze wilde weten hoe anderen met deze problematiek omgaan en hoopt dat dit boek bijdraagt aan meer begrip, betere hulpverlening en een betere positie voor de elektrogevoelige medemens."

» lees verder