Recente nieuwsberichten

Verenigingen tegen met het internet verbonden vuilnisbakken

Brusselnieuws.be - 17/12/2015

Acht verenigingen hebben een open brief naar de Brusselse gemeenteraad gestuurd om hun bezorgdheid te uiten over de toegenomen elektromagnetische vervuiling in de stad. Concreet is er ongerustheid over de nieuwe slimme vuilnisbakken en de gratis wifi op belangrijke pleinen.

» lees verder

Brief aan Brussels stadsbestuur - stop met wifi overal

Beperk de Straling bezorgde samen met 7 andere organisaties een brief aan het Brusselse stadsbestuur over de steeds toenemende stralingsbelasting. Met name stellen we vragen bij de nieuwe met wifi verbonden vuilbakken en het feit dat steeds meer openbare pleinen met wifi worden uitgerust, onder meer onder impuls van staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) die van Brussel een ‘smart city’ wil maken.

Wij hebben de indruk dat het concept van 'smart cities' bedacht werd door de marketingafdelingen van techno- en telecombedrijven om hun digitale en draadloze zendapparatuur op grote schaal te kunnen verkopen, onder het mom dat al deze technologische gadgets nodig zijn om de stad van de toekomst te realiseren.

Deze toenemende invasie door draadloze technologie zorgt echter voor een onverantwoord hoge stralingsblootstelling van de bevolking, wat ontoelaatbaar is in het licht van de vele wetenschappelijke aanwijzingen voor schadelijkheid.

» lees verder

Finse onderwijsprofessor waarschuwt voor epidemie hersenschade door wifi en tablets op school

emfacts.com - Professor Rainer Nyberg was tot kort een fervent voorstander van nieuwe technologieën op school en online leermiddelen. In 2013 is hij zich echter beginnen verdiepen in de mogelijke gezondheidseffecten door de straling uitgezonden door draadloze technologie en is nu zeer verontrust door de vele wetenschappelijke studies die wijzen op ernstige schadelijke effecten. Hij maakt zich zorgen over de hoge stralingsblootstelling in scholen door het gebruik van wifi en tablets. Kinderen moeten dringend beter beschermd worden en bekabelde internetverbindingen zijn daartoe de oplossing, zo stelt de professor.

» lees verder

Franse gemeente weigert de installatie van slimme meters op haar grondgebied

20minutes.fr - Primeur: een gemeente in Frankrijk weigert de installatie op haar grondgebied van slimme elektriciteits- en gasmeter omdat deze de gezondheid van haar inwoners kunnen schaden.

De gemeente Saint-Macaire richtte een brief tot haar 2.500 inwoners die stelt dat de straling uitgezonden door deze slimme meters door de Wereldgezondheidsorganisatie werd geclassificeerd als potentieel kankerverwekkend en dat de Franse wet sinds februari dit jaar dit soort straling verbiedt in crèches en beperkt in basisscholen.

De gasmeters sturen pulsen uit van hoogfrequente elektromagnetische straling. De elektriciteitsmeters werken met een 'powerline'-systeem waarbij elektromagnetische signalen via het elektriciteitsnet worden verstuurd. De gemeente wijst er in haar brief op dat de elektriciteitskabels in huis niet afgeschermd zijn en dus niet voorzien voor dit soort signalen en dat er een schadelijke lekstraling ontstaat, ook in kinderkamers.

» lees verder

Ook Israel en Italië nemen maatregelen tegen wifi op school

Environmental Health Trust - Sinds deze herfst bevelen ook de overheden in Israël en in Zuid-Tirol Italië officieel aan om de blootstelling van kinderen aan elektromagnetische straling op school te verminderen. Het Israëlische ministerie van gezondheid verbiedt wifi in crèches en is een grote bewustmakingscampagne opgestart.

09/22/2015 -- As of this fall, Israel and Italy are officially recommending schools reduce children's exposures to wireless radiation. The Israeli Ministry of Health has initiated a major public awareness effort to reduce wireless and electromagnetic radiation exposures to children. In similar action, the Italian State Parliament of South Tyrol voted to allow the application of the precautionary principle to replace existing wireless networks whenever possible with wired networks or those that emit less radiation.

The Israeli Ministry of Health (MoH) recommendations are published in the Environmental Health in Israel Report 2014 which states that:

» lees verder