Recente nieuwsberichten

Leuven: 'Kinderzones worden WIFI-vrije zones'

 

s-p-a.be (03/02/2015) - In Frankrijk werd op donderdag 29 januari een wet aangenomen die wifi-installaties in kindercrèches verbiedt. "In Leuven doen we dat al langer", zegt Mich De Winter. "Het zou dan ook goed zijn Wifi te bannen in alle kinderruimtes."

 

Steeds meer studies wijzen dat jonge kinderen gevaar kunnen oplopen bij langdurige blootstelling aan straling. "De stad Leuven heeft WiFi steeds preventief uit de kinderdagverblijven en het basisonderwijs geweerd" zegt Mich De Winter (gemeenteraadslid sp.a Leuven). "Dit omdat de gevolgen van mogelijk stralingsgevaar niet meteen waarneembaar zijn. De ouders die gebruik maken van onze crèches en scholen kunnen dus gerust zijn. De stad hanteert het motto 'Better safe, than sorry'."

 

Veel scholen werken echter steeds vaker met pc's, digitale borden en tablets. "Toch is het perfect mogelijk om mee te zijn met de technologische evoluties en tegelijk het stralingsgevaar uit te sluiten. Veel applicaties en digitaal materiaal hebben na het downloaden ervan geen internetverbinding meer nodig. Indien dit wel het geval is, kan dit nog steeds via een vaste internetaansluiting."

 

De Winter vindt het belangrijk dat niet alleen kinderen in stedelijke voorzieningen beschermd worden. Hij wil in alle basisscholen en crèches bewustwording creëren. De opstelling van een charter kan een eerste stap zijn. "Via de ondertekening van dit charter kunnen crèches en basisscholen aangeven dat ze deze voorzorgsmaatregelen in acht en ter harte nemen. Op deze manier kunnen we àlle baby's en kinderen beschermen tegen langdurige stralingsblootstelling."

 

» lees verder

Wat zegt Kind en Gezin over wifi?


standaard.be - In Frankrijk is wifi in crèches voortaan verboden. In België is er geen dergelijk verbod, maar Kind en Gezin heeft wel advies.

 

Er is nog geen wetenschappelijke consensus over de mogelijke gevaren van draadloos internet en andere elektromagnetische straling. Dat is meteen ook de reden waarom er bij ons nog niet wordt overgegaan tot concrete maatregelen zoals een verbod op wifi in crèches of scholen.

 

Het probleem is dat de alomtegenwoordigheid van elektromagnetische straling een recent fenomeen is, waardoor er nog geen betrouwbare informatie bestaat over de gevolgen op lange termijn. Het Medisch College van Kind en Gezin waarschuwt dat 'er evidentie bestaat dat nadelige gevolgen een cumulatief effect hebben zodat onderzoek naar gevolgen op relatief korte termijn uitgevoerd bij volwassenen een onderschatting geeft van de lange termijneffecten bij jonge kinderen.' Met andere woorden: in de buurt van kinderen kunnen we maar beter voorzichtig genoeg zijn, vooraleer het te laat is.

 

Op basis van een literatuurstudie, concludeert en adviseert Kind en Gezin het volgende:

 

» lees verder

Frankrijk bant wifi in crèches en 'België moet dat ook doen'

 

Nieuwsblad (03/02/2015) - We bannen wifi maar beter in onze kinderdagverblijven, zoals Frankrijk. Dat zegt stralingsdeskundige Guy Vandenbosch. 'Ook al is er geen bewijs dat draadloos internet schadelijk is, we kunnen geen risico nemen.' In België is een verbod op wifi in crèches nog niet aan de orde, al heeft Gent al het zekere voor het onzekere genomen.

 

Frankrijk schakelt voortaan de wifi-installaties uit op plaatsen waar kinderen onder de drie jaar worden opgevangen. De maatregel maakt deel uit van een nieuwe wet die de bevolking moet beschermen tegen elektronische straling. Verder is bepaald dat basisscholen hun draadloze verbinding moeten uitschakelen wanneer die niet wordt gebruikt. En alle winkels en horecazaken die publieke netwerken aanbieden aan klanten, moeten dit aangeven met een symbool op de voorruit.

 

» lees verder

Frankrijk verbiedt officieel wifi in crèches en beperkt het gebruik van wifi op basisscholen

 

france-reduces-electromagnetic-exposure-law

 

 

In Frankrijk werd op donderdag 29 januari 2015 een wet aangenomen die als een primeur in Europa verschillende maatregelen voorstelt om de bevolking beter te beschermen tegen elektromagnetische straling.

 

 

 

De wet hanteert een principe van ‘matiging’ en voorziet meer concreet:

  • Een wifi-verbod in crèches
  • Voor basisscholen: uitschakelen wifi wanneer niet in gebruik
  • Draadloze apparaten moeten een handleiding bevatten die beschrijft hoe de wifi-functie gedesactiveerd kan worden
  • Etablissementen die publieke wifi aanbieden moet dit aanduiden door middel van een symbool
  • Meer informatie voor en consultatie van burgers/lokale actoren bij de inplanting van zendantennes
  • Moedigt het gebruik van een handenvrije kit aan bij het bellen met de gsm. Reclame waarin men de gsm tegen het oor houdt wordt verboden (boetes van 75.000€)
  • Dit jaar nog wordt een informatiecampagne gelanceerd die zal aanmoedigen tot een voorzichtig gebruik van de gsm
  • Verbiedt reclame voor mobiele telefonie gericht op kinderen
  • Oprichting van een nationaal dialoogcomité dat de evolutie in de blootstelling van de bevolking zal bewaken
  • Vraagt dat er binnen het jaar een officieel overheidsrapport komt over elektrogevoeligheid


De wet was het initiatief van parlementslid Laurence Abeille en krijgt daarom de naam 'de wet Abeille'. Het oorspronkelijke wetsvoorstel ging nog een stuk verder en bepleitte onder meer een verstrenging van de blootstellingsnormen, een wifi-verbod dat ook voor basisscholen geldt en waarschuwingen voor de mogelijke gezondheidseffecten op de verpakking van draadloze producten. Ook al is de uiteindelijke wet sterk afgezwakt, toch betekent ze een belangrijke stap voorwaarts.

 

» lees verder

Persbericht Beperk de Straling: tablets in de klas - hoge stralingsniveaus

 

digitale_klasDe Brusselse bibliotheek Muntpunt lanceert samen met Samsung en uitgeverij Plantyn een mobiele digitale klas voorzien van 30 tablets, zodat klassen hiermee kunnen experimenteren.

 

Tablets kunnen momenteel enkel draadloos met internet verbinden (ze bevatten hiertoe meerdere zendantennes) en zorgen bijgevolg voor significant hoge stralingsniveaus (demonstratie), die doorgaans nog een pak hoger liggen dan bij een gsm-gesprek. Bovendien wordt men er gedurende een langere gebruiksperiode aan blootgesteld. Tablets halen gemakkelijk enkele honderden stralingspieken per uur, zelfs wanneer men het internet niet actief gebruikt.

 

Wetenschappelijke experts waarschuwen reeds jaren om voorzichtig te zijn bij blootstelling van kinderen aan elektromagnetische straling. Kinderen zijn immers kwetsbaar en nog volop in ontwikkeling. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde deze straling in 2011 officieel als potentieel kankerverwekkend. Verschillende landen proberen gsm-gebruik bij kinderen te ontmoedigen en ook in ons land is gsm-reclame voor kinderen verboden. Dezelfde of zelfs grotere voorzichtigheid is nodig bij tablets.

 

» lees verder