Effecten op het milieu

EFFECTEN OP HET MILIEU

 

Energieverbruik

 

De miljoenen zendantennes (gsm, UMTS, 3G/4G, wimax, ...) wereldwijd zorgen voor een enorm energieverbruik, waardoor ze bijdragen aan de opwarming van het klimaat. Daarom pleit de Britse groene partij er ook voor om de operatoren per land één netwerk te laten delen. Op dit moment heeft elke operator namelijk zijn eigen antennes, wat tot onnodige energieverspilling leidt.

 

 

Het is ook zo dat draadloze netwerken en apparaten veel meer energie verbruiken dan hun alternatieven met draad. Er wordt immers continu een signaal verstuurd en daar is energie voor nodig.

 

 • Electronic devices driving up demand for electricity, IEA says (03/07/2014), waarbij het expliciet gaat om draadloze apparaten die zelfs in standby-stand continu verbinding zoeken met een netwerk en zo niet alleen onnodige veel straling uitzenden, maar ook enorm veel energie verbruiken. Adequate productnormen zouden zowel het energieverbruik als de stralingsblootstelling kunnen verminderen.

  "The problem is the way electronic devices maintain their network connection while on standby, as most of them draw as much power in standby mode as they do when activated, according to an IEA report released Wednesday."

  "Laptops, tablets, modems and game consoles use more power than they need to remain connected to internet networks, the report found. Consumers who own these devices often only use them for a short time every day, but they continue to use power so they can boot up an internet connection in a few seconds.

  "Just by using today's best available technology, such devices could perform exactly the same tasks in standby while consuming around 65 per cent less power".

 

 
 

Bijen

 

Wereldwijd is er sprake van een drastische afname van de bijenpopulatie en verschillende wetenschappers hebben al aan de alarmbel getrokken.

 

Ondanks het feit dat de precieze oorzaak van deze afname niet bekend is (en wellicht zijn er verschillende oorzaken in het spel), zijn er aanwijzingen dat ook de explosieve toename van elektromagnetische straling in het leefmilieu er iets mee te maken heeft. De straling blijkt een significante invloed te hebben op het gedrag, de communicatie, de navigatie en het immuunsysteem van bijen.

 

 

  • Zie de informatieve brief die één van onze vrijwilligers hieromtrent schreef

 

 

 • Heel veel informatie is terug te vinden op de bijenpagina van het hese-project

 

 

 

 

 

 

 • Mobile phone-induced honeybee worker piping (2011)

  "In the present study, electromagnetic waves originating from mobile phones were tested for potential effects on honeybee behavior. Mobile phone handsets were placed in the close vicinity of honeybees. The sound made by the bees was recorded and analyzed. The audiograms and spectrograms revealed that active mobile phone handsets have a dramatic impact on the behavior of the bees, namely by inducing the worker piping signal. In natural conditions, worker piping either announces the swarming process of the bee colony or is a signal of a disturbed bee colony."

 
 

Boomaantastingen 

bastknobbelsSinds enkele jaren wordt vastgesteld dat bij bomen steeds meer onverklaarbare aantastingen voorkomen. Bomen bevinden zich in steeds slechtere gezondheid. Wetenschappers leggen de link met de toename van de elektromagnetische stralingsniveaus.

In februari 2011 werd hierover een symposium georganiseerd in Nederland. Bekijk de video van dit symposium hier.

 

Meer informatie op www.boomaantastingen.nl

 Bastknobbels 

 

 

 

 

 

Effecten op andere dieren en planten

 

Elektromagnetische straling heeft niet enkel schadelijke effecten op mensen. Ook bij planten en dieren observeren wetenschappers bijvoorbeeld DNA-schade en stressreacties. Een uitgebreid overzicht van de wetenschappelijke studies die dit aantonen vindt u hier.

Deze studie sluit aan in een zeer lange rij studies die eveneens schadelijke effecten documenteren, zie o.a.:

 

 

 • Effects on common frog tadpoles exposed to mobile antennas, and in a Faraday cage

  De Spaanse onderzoeker Alfonso Balmori onderzocht in 2008 de effecten van gsm-straling op kikkervisjes.

  Hieronder ziet u een videoclip van de niet aan straling blootgestelde kikkervisjes, in een kooi van Faraday. De kikkervisjes groeien gelijkmatig, ze bewegen gecoördineerd en de mortaliteit ligt op 4%.  Hieronder ziet u dan de aan straling blootgestelde kikkervisjes. Vele van hen groeien niet zoals het hoort, ze bewegen ongecoördineerd en de mortaliteit ligt op 90%.  Zie ook zijn paper 'The incidence of electromagnetic pollution on the amphibian decline: Is this an important piece of the puzzle?'