Wetenschappelijk nieuws

Biochemical Modifications and Neuronal Damage in Brain of Young and Adult Rats After Long-Term Exposure to Mobile Phone Radiations

 

"Significant increments in conjugated dienes, protein carbonyls, total oxidant status, and oxidative stress index along with a significant reduction of total antioxidant capacity levels were evident after exposure. Bax/Bcl-2 ratio, caspase-3 activity, and tumor necrosis factor-alpha level were enhanced, whereas no DNA fragmentation was detected. The relative brain weight of young rats was greatly affected, and histopathological examination reinforced the neuronal damage. The study highlights the detrimental effects of mobile phone radiations on brain during young and adult ages. The interaction of these radiations with brain is via dissipating its antioxidant status and/or triggering apoptotic cell death."

 

 

» lees verder

Franse studie bevestigt link tussen gsm en hersentumor

 

gsm_tegen_hoofdFranse studie bevestigt dat gsm/smartphone-gebruik hersentumoren kan veroorzaken. Het risico is al verhoogd vanaf een half uur gsm-gebruik per dag.

 

De vraag is ook wat dit zegt over tablet-gebruik, daar tablets gelijkaardige of hogere stralingsniveaus veroorzaken dan wanneer men belt met de gsm/smartphone. Bovendien is de blootstelling veel langduriger.

 

Zie het persbericht van de Franse organisatie PRIARTEM:

http://www.priartem.fr/Une-etude-francaise-vient.html

 

» lees verder

Allan Frey, Modulation and Microwave Radiation Crossing the Blood Brain Barrier

 

"Frey observed two factors in how microwaves at low power could affect living systems. First, there was the carrier wave: a frequency of 1,900 megahertz, for example, the same frequency of many cell phones today. Then there was the data placed on the carrier wave—in the case of cell phones, this would be the sounds, words, and pictures that travel along it. When you add information to a carrier wave, it embeds a second signal—a second frequency—within the carrier wave. This is known as modulation. A carrier wave can support any number of modulations, even those that match the ­extra-low frequencies at which the brain operates (between eight and twenty hertz). It was modulation, Frey discovered, that induced the widest variety of biological effects. But how this happened, on a neuronal level, he didn't yet understand."


Says Frey in regards to cell phones: "it just so happens. .. that the frequencies and modulations of our cell phones seem to be the frequencies that humans are particularly sensitive to. If we had looked into it a little more, if we had done the real science, we could have allocated spectrums that the body can't feel... The public should know if they are taking a risk with cell phones. What we are doing is a grand world experiment without informed consent."

 

» lees verder

Electromagnetic Biology and Medicine: 4 recent early online papers

 

Effect of exposure and withdrawal of 900-MHz-electromagnetic waves on brain, kidney and liver oxidative stress and some biochemical parameters in male rats

Merhan Mamdouh Ragy. Effect of exposure and withdrawal of 900-MHz-electromagnetic waves on brain, kidneyand liver oxidative stress and some biochemical parameters in male rats. Electromagnetic Biology and Medicine. Posted online on April 8, 2014. (doi:10.3109/15368378.2014.906446).

Wi-Fi Radiation Induces “Diabetic-Like Status” in Rats

 

Smart grid awareness - In a recent study published in the journal of Environmental Toxicology and Pharmacology [1], an investigation was performed to study the effects of exposing rats to radiofrequency (RF) radiation from Wi-Fi devices and to further study the possible protective role of administering an olive leaf extract to reduce the damage in liver and kidney cells of the exposed rats.

 

RF Effects on Rats

 

» lees verder

The Effect of Microwaves on the Central Nervous System

 

W. Bergman, Translated from German for Ford Motor Company, 1965

 

[Archived by Magda Havas.]

 

The autonomic nervous system is affected by the microwaves of the centimeter wave length band. These waves affect circulation, respiration, temperature control, water balance, albumin and sugar concentration in the cerebro-spinal fluid. Hydrogen ion concentration. EEG. GSR, sleep. conscious awareness, etc. Depending on the applied dosage, these waves stimulate the sympathetic or parasympathetic system. Very small dosages produce analgesic effects; however, very large dosages are fatal. An undamped or modulated frequency is more effective than damped waves. The biological effect of these waves results from the resonance absorption in the ganglia. There are indications that only higher harmonics) and not the fundamental frequency. produce biological effects . The shielding of the test subject by metal screens increases these effects; however, magnetic fields remove them. Higher harmonics producing these biological effects have physical properties which are similar to those of the bio-electrical energy generated by the human body. The mechanism of hypnosis is explained by the transmission of this energy.

 

http://bit.ly/1h8fco1

 

» lees verder

Fysicus waarschuwt voor vroegtijdige veroudering hersenen

 

Paul Héroux, fysicus aan het hoofd van het "In Vitro Toxicology Laboratory" aan de McGill universiteit in Canada, waarschuwt dat EM straling tot een vroegtijdige veroudering van de hersenen kan leiden. Hij deed zelf lange tijd onderzoek naar de elektrische eigenschappen van levende weefsels en onderwijst nu aan de medische faculteit van McGill universiteit over de gezondheidseffecten van straling.

 

EM straling is volgens hem niet op slag dodelijk, maar heeft een uitwerking op lange termijn. Neurologen met expertise ter zake menen volgens hem dat EM straling zorgt voor een langzame erosie, een accumulatie van lichte beschadigingen aan de hersenen. Het resultaat is een vroegtijdige veroudering van de hersenen en een snellere mentale achteruitgang.

 

Hij stelt verder dat we eerder al een gelijkaardige situatie meemaakten toen er nog lood in benzine zat, hetgeen het IQ van een hele generatie kinderen met 5 punten naar beneden heeft gehaald.

 

Hij stelt ook dat de beste experten wereldwijd wijzen op een verband tussen kanker en zowel laag- als hoogfrequente straling.

 

» lees verder

"Alarmerende" toename van hoofd- en halskanker bij jonge volwassenen

 

Reuters / Mediquality - NEW YORK 07/02 – De incidentie van orofaryngeaal carcinoom in de VS is bijna verdubbeld de laatste 40 jaar bij patiënten van 36 tot 44 jaar, volgens een retrospectieve studie.

 

"Artsen moeten een lage drempel behouden om jonge patiënten die consulteren met vergrote lymfeklieren in de hals of andere verontrustende symptomen voor hoofd- en halskanker agressief te onderzoeken," verklaarde Dr. Farzan Siddiqui van Henry Ford Health System in Detroit, Michigan via email aan Reuters Health. "Bij deze patiënten moeten de mondholte en de orofarynx nauwgezet onderzocht worden."

 

"Hoofd- en halskanker werden traditioneel in verband gebracht met middelmisbruik (roken en alcoholmisbruik)," noteerde Dr. Siddiqui. "De meeste patiënten die we een tiental jaar geleden zagen, waren in de 60 of de 70 en hadden een slechte algemene gezondheid en een gecompromitteerde overleving. Vandaag daarentegen, zien we jonge personen die nooit gerookt hebben of slechts matig gedronken hebben, die consulteren met orofaryngeale kanker. Ze zijn overigens algemeen gezond en in goede fysieke conditie, behalve hun diagnose van kanker."

 

» lees verder

The effects of long-term exposure to a 2450 MHz electromagnetic field on growth and pubertal development in female Wistar rats

 

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/15368378.2013.871619

 

"Exposure to 2450 MHz EMF, particularly in the prenatal period, resulted in postnatal growth restriction and delayed puberty in female Wistar rats. Increased TOS and OSI values in the brain and ovary tissues can be interpreted as a sign of chronic stress induced by EMF. This is the first longitudinal study which investigates the effects of EMF induced by wireless internet on pubertal development beside growth."

 

 

» lees verder