Persbericht Beperk de Straling: tablets in de klas - hoge stralingsniveaus

 

digitale_klasDe Brusselse bibliotheek Muntpunt lanceert samen met Samsung en uitgeverij Plantyn een mobiele digitale klas voorzien van 30 tablets, zodat klassen hiermee kunnen experimenteren.

 

Tablets kunnen momenteel enkel draadloos met internet verbinden (ze bevatten hiertoe meerdere zendantennes) en zorgen bijgevolg voor significant hoge stralingsniveaus (demonstratie), die doorgaans nog een pak hoger liggen dan bij een gsm-gesprek. Bovendien wordt men er gedurende een langere gebruiksperiode aan blootgesteld. Tablets halen gemakkelijk enkele honderden stralingspieken per uur, zelfs wanneer men het internet niet actief gebruikt.

 

Wetenschappelijke experts waarschuwen reeds jaren om voorzichtig te zijn bij blootstelling van kinderen aan elektromagnetische straling. Kinderen zijn immers kwetsbaar en nog volop in ontwikkeling. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde deze straling in 2011 officieel als potentieel kankerverwekkend. Verschillende landen proberen gsm-gebruik bij kinderen te ontmoedigen en ook in ons land is gsm-reclame voor kinderen verboden. Dezelfde of zelfs grotere voorzichtigheid is nodig bij tablets.

 

De enige veilige manier op dit moment om een kind een tablet te laten gebruiken, is om de tablet in vliegtuigmodus te schakelen, waarbij er geen straling wordt uitgezonden.

 

Naast blootstelling aan potentieel kankerverwekkende straling, blijken digitale technologieën de cognitieve ontwikkeling van kinderen eerder te hinderen dan te helpen. Dat wordt onder meer duidelijk toegelicht in het boek ‘Digitale Dementie’ van Manfred Spitzer. Ze hinderen onder meer de ontwikkeling van het geheugen, het concentratievermogen, creativiteit & verbeelding en de fijne motoriek.

 

 

Demonstraties stralingsmeting door iPads/tablets:


https://www.youtube.com/watch?v=ANH6PEyQSZY

https://www.youtube.com/watch?v=snt2uaQd_Ps

https://www.youtube.com/watch?v=tVJI-0YogGo

 

Met tussenpozen van enkele seconden zijn er stralingspieken van boven de 13 Volt per meter, zelfs wanneer de tablet niet eens met een wifi-netwerk verbonden is. Onafhankelijke wetenschappers en de Raad van Europa schuiven een maximale blootstellingsnorm van 0,6 Volt per meter naar voor. De Brusselse stralingsnorm voor gsm-antennes was tot voor kort 3 Volt per meter.

 

PDF Persbericht