Standpunt Beperk de Straling: 'Slimme elektriciteitsmeters potentieel kankerverwekkend’

slimmemeter2012 EandisMinister van Energie Annemie Turtelboom wil ‘slimme’ elektriciteitsmeters installeren in elk Vlaams huishouden. Dit is niet enkel verontrustend voor onze privacy, maar ook voor onze gezondheid. Slimme meters communiceren van op afstand met de netbeheerder en kunnen in real time het verbruik doorgeven. Dit kan door middel van bekabelde aansluiting, maar vaak wordt geopteerd voor draadloze technologie.

Concreet betekent dit laatste dat de meter met een bepaalde frequentie elektromagnetische signalen uitstuurt. Die frequentie wordt ingesteld door de producent of netbeheerder en kan variëren van een signaal om de zoveel seconden tot slechts één signaal per maand. Vanuit Europa wordt aangestuurd op een zendfrequentie per kwartier.

Elders in de wereld ontstond reeds hevig verzet tegen slimme meters, onder meer omwille van bezorgdheid om de uitgezonden straling en het gedwongen karakter van de installatie.

Metingen wijzen uit dat de stralingsniveaus, afhankelijk van het model, ver kunnen uitstijgen boven de geldende stralingsnormen en boven wat wetenschappers als veilig beschouwen voor langdurige blootstelling. In tegenstelling tot andere courante stralingsbronnen in ons dagelijks leven, is de straling van de slimme meters aanwezig in een niet-aflatende reeks van kortstondige pieken, hetgeen volgens sommige wetenschappers meer belastend is voor ons organisme.

Mensen ontwikkelen klachten zoals migraine, slaapstoornissen, hartritmestoornissen en oorsuizen, en stellen achteraf vast dat het ontstaan van hun klachten samenviel met de installatie van een slimme meter. Onder meer een studie uitgevoerd door de Australische arts Dr. Frederica Lamech documenteert het fenomeen. In september 2012 schreven 54 wetenschappers en medische experts, mede op initiatief van Dr. David O. Carpenter van de University at Albany School of Public Health, ook een open brief waarin ze waarschuwen voor de risico’s van draadloze slimme meters. In 2011 classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie deze straling in het algemeen al als potentieel kankerverwekkend.

Er zijn verschillende redenen om vraagtekens te plaatsen bij een massale uitrol van slimme meters. De kostprijs is enorm, er zijn risico’s voor de privacy, voor terrorisme en de ervaring in andere landen leert dat de vermeende voordelen beperkt tot onbestaande blijken te zijn.

Hoe dan ook lijkt het van levensbelang om te opteren voor een veilige technologie die de signalen communiceert via de kabel. De infrastructuur in Vlaanderen, met haar uitgebreid en fijnmazig kabelnetwerk, leent zich daar perfect toe en netbeheerder Infrax bewees reeds dat het technisch perfect kan**. In de uitzonderlijke gevallen waar dit technisch niet mogelijk zou zijn, moet de frequentie van de draadloze signalen tot een absoluut minimum worden beperkt.

Daarnaast is het noodzakelijk om mensen de vrije keuze te laten en de mogelijkheid te bieden om de slimme meter te weigeren, zoals het geval is in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Een gedwongen installatie in de eigen woonst van een technologie met nog onduidelijke gevolgen voor de gezondheid, is in alle opzichten onaanvaardbaar en een flagrante schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mensen op zoek naar meer informatie kunnen we onder meer de Amerikaanse documentaire ‘Take Back Your Power’ aanbevelen, die online kan worden bekeken.

 

** De Vlaamse distributienetbeheerder Infrax is inderdaad de goede leerling in de klas, maar helaas slechts voor een deel van de aansluitingen (70%), namelijk daar waar ze zelf eigenaar zijn van het kabeldistributienetwerk. Netbeheerder Eandis opteert voor een powerline-systeem, dat het signaal verstuurt via de elektriciteitsdraden. Bij powerline heeft men niet de sterk geconcentreerde stralingspieken die men heeft bij een draadloos systeem, maar het creëert eveneens ongewenste lekstraling (‘dirty electricity’) doorheen het hele huis. Bovendien worden er ook bij dat systeem draadloze zendantennes geplaatst in de distributiekabines. Tot slot is er bij beide netbeheerders het risico dat de elektriciteitsmeter draadloos verbonden wordt met de gasmeter en eventueel watermeter, waarbij men in huis een multiplicatie van zenders krijgt.

 

Meer weten:

  • Lees de brief die Beperk de Straling in maart 2015 verstuurde naar Eandis.