Geen link tussen gsm-gebruik en hersentumoren?

 

Eerder deze week beweerde een zekere Prof. Van Roost in verschillende kranten dat er geen verband is tussen gsm-gebruik en hersentumoren. Aangezien verscheidene grootschalige overzichtsstudies ('meta-analyses') precies tot de tegenovergestelde conclusie komen, waren wij dus wel heel benieuwd naar de (nieuwe?) wetenschappelijke gegevens waarop Van Roost zijn conclusie baseerde.

 

Helaas, veel wetenschappelijkheid was er in zijn argumentatie niet te vinden en wat meer is, zelfs aan de meest essentiële basiskennis over de link tussen gsm's en hersentumoren lijkt het Van Roost te ontbreken. Hij baseert zich namelijk op de manke redenering dat er momenteel geen toename is van hersentumoren en dat gsm's DUS geen hersentumoren veroorzaken.

 

Ten eerste gaat Van Roost voorbij aan het meest essentiële gegeven dat de latentietijd voor het ontstaan van hersentumorendoor externe factoren zoals straling ten minste 10 à 15 jaar bedraagt. Aangezien gsm-gebruik in België pas verspreid is geraakt eind jaren '90, zal een eventuele stijging in hersentumoren pas de komende jaren duidelijk beginnen worden. Het is m.a.w. nog te vroeg voor uitspraken.

 

Ten tweede getuigt zijn argumentatie van een grote wetenschappelijke slordigheid. Zo is het goed mogelijk dat een stijging in hersentumoren door gsm-gebruik gemaskeerd of 'geneutraliseerd' wordt door een gelijktijdige daling van tumoren door andere (milieu)factoren (bvb. verminderd gebruik van pesticiden). Voor correcte uitspraken kan men dus nooit terugvallen op zulke algemene vaststellingen of tendensen, enkel zorgvuldige experimenten en kunnen uitsluitsel brengen. En als Van Roost zich een beetje verdiept had in de beschikbare studies en experimenten zou hij hebben moeten vaststellen dat er wel degelijk reden is tot bezorgdheid.

 

Dat blijkt onder andere uit het zopas in Amerika verschenen boek 'Disconnect', van de hand van Devra Davis, professor epidemiologie aan het University of Pittsburgh Cancer Institute en directeur van het onderzoekscentrum voor milieu-oncologie aan diezelfde universiteit. Zij heeft het onder andere over de talloze studies die wijzen dat gsm-straling leidt tot schade aan het genetisch materiaal, het ontstaan van kankercellen, het aantasten van de vruchtbaarheid, het aantasten van geheugen en cognitieve capaciteiten en de lijst gaat nog heel lang door.

 

Op basis van iets meer wetenschappelijke fundering en kennis ter zake komt zij dus tot de tegenovergestelde conclusie als Van Roost: "The absence of an epidemic right now is hardly cause for great relief" (Bron).

 

 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20101018_118&subsection=173