Zendantennes

Het BIPT kent de vierde 3G-vergunning toe aan Telenet Tecteo Bidco NV

  

Persbericht BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie):

 

Brussel, 2 augustus 2011 – Het BIPT heeft de vierde 3G-vergunning toegekend aan de NV Telenet Tecteo Bidco. De voorwaarden van de vergunning werden door de begunstigde op 29 juli aanvaard.

 

Op 27 juni 2011 ontving het BIPT van de kandidaat een bod voor het gehele beschikbare spectrum (1950,1-1964,9 MHz /2140,1-2154,9 MHz) voor een bedrag van € 616.656,8/maand. Het administratieve dossier werd in de maand juli volledig afgerond.

 

De NV Telenet Tecteo Bidco koos om het geboden bedrag in jaarlijkse schijven te betalen over de totale periode van 15 juli 2011 tot 15 maart 2021. Inmiddels werd de betaling voor 2011 uitgevoerd en heeft de NV Telenet Tecteo Bidco de voorwaarden van de vergunning aanvaard.

 

Naast de drie operatoren, die reeds in 2001 een 3G-vergunning (Belgacom, Mobistar en KPN Group Belgium) bemachtigden, beschikt thans de NV Telenet Tecteo Bidco over een 3G-vergunning. Die moet nu binnen de 18 maanden na de toekenning van de vergunning, d.i. na 15 juli 2011, van start gaan met het aanbieden van diensten.

 

Hoewel dit nog officieel moet bevestigd worden, heeft Telenet Tecteo Bidco NV reeds laten weten dat het gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om het voorbehouden spectrum in de banden 900 MHz en 1800 MHz te verwerven met het oog op een eerste ingebruikname op 27 november 2015.

 

In het najaar zullen ook vergunningen worden geveild in de 2,6 GHz-band (4G-vergunningen). De uitnodiging tot kandidaatstelling werd gepubliceerd op 1 juni 2011 en biedt aan geïnteresserden tot 14 oktober 2011 om zich kandidaat te stellen.

 

De toekenning van de gebruiksrechten wordt geregeld door de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 en overeenkomstig het 3G- en het 4G-koninklijk besluit. Op de website www.auction2011.be staat alle nuttige informatie over het verloop van de veilingen.

 

 

Reactie initiatiefnemers petitie-elektrosmog.be: Wij zullen - zoals herhaaldelijk gecommuniceerd - tegen deze 2 overheidsbeslissingen (verkoop 3G-licentie en 4G-licenties) 2 maal gezamenlijk klacht neerleggen bij de Raad van State.