Slimme elektriciteitsmeters

Slimme meters

 Achtergrond 

Wereldwijd is er een evolutie richting de invoering van 'slimme' verbruiksmeters voor elektriciteit, die van op afstand communiceren met de centrale en waarbij van op afstand kan worden uitgelezen hoeveel elektriciteit/gas/water er op een bepaald moment werd verbruikt. Europa is voorstander van een invoering van slimme meters voor elektriciteit, omdat ze verondersteld worden te kunnen bijdragen aan energiebesparing. Dit is echter een claim die op geen enkele wijze gefundeerd werd en intussen blijkt in de landen waar slimme meters reeds uitgerold werden dat de nieuwe meters nauwelijks of niet leiden tot energiebesparing (minder dan 1%).

Toch blijven overheden en netbeheerders in bepaalde landen pushen voor een massale uitrol van slimme meters. Er is namelijk een sterke lobby van de fabrikanten van slimme meters die hun producten aan de man willen brengen. Een grootschalige, verplichte uitrol betekent voor hen kassa kassa. Ook de netbeheerders zijn er voordelen in gaan zien, onder meer omdat zij door variabele tarieven een grotere kost kunnen gaan aanrekenen voor elektriciteitsverbruik op piekmomenten. Ook kunnen zij de ingezamelde verbruiksgegeven gaan verkopen op de markt voor 'Big Data'.

Wereldwijd ontstond in vele landen reeds een hevig protest tegen slimme meters, die voor twee onoverkomelijke problemen zorgen. Ten eerste is er de schending van de privacy. Slimme meters laten toe dat men op afstand kan nagaan op welke momenten er iemand thuis is, met hoeveel personen, wat de dagelijks gewoonten zijn, welke apparaten op welk moment gebruikt worden, enz. Ons privé-leven kan zo heel gedetailleerd door derden in kaart worden gebracht. Het systeem is kwetsbaar voor inbrekers, hackers en (cyber)terroristen, die zo veel gemakkelijker grote gebieden zonder elektriciteit kunnen zetten. Ten tweede zorgen slimme meters voor een significante blootstelling aan elektromagnetische straling en blijken in de praktijk ernstige gezondheidsproblemen zoals slaapstoornissen, tinnitus en hoofdpijn te veroorzaken.

fuss about smart meters comic image


Stralingsblootstelling door slimme meters

Er zijn drie mogelijke communicatietechnieken voor slimme meters:

 1. KABEL

  Communicatie over telefoonlijn en kabelinfrastructuur (ADSL, tv-distributiekabel)

 2. DRAADLOOS

  Draadloze communicatie via hoogfrequente, gepulste elektromagnetische signalen (GSM, GPRS, wifi, …)

 3. POWERLINE

  Communicatie over het elektriciteitsnet (Power Line Carrier of PLC)

Zowel optie 2 als 3 vervuilen de leefomgeving met sterke 'elektrosmog'.

Bij draadloze communicatie wordt men blootgesteld aan intense pieken van radiofrequente straling (van 3 tot 9 Volt per meter naast de meter). Die pieken zijn er minstens elk kwartier, maar kunnen nog veel vaker plaatsvinden (om de zoveel seconden/minuten), waardoor er per dag makkelijk een paar duizend stralingspieken kunnen zijn.

Bij een powerline-systeem wordt een radiofrequent communicatiesignaal verstuurd over de elektriciteitskabels. Deze straling zal ook 'aflekken' van de elektriciteitsdraden in huis ('dirty electricity'), waardoor men overal in huis wordt blootgesteld, zonder mogelijkheid om deze straling uit te schakelen of af te schermen. In Frankrijk werd gekozen voor slimme meters via powerline ('Linky'). De volgende verontrustende video, waarbij de straling hoorbaar wordt gemaakt met een simpel radiotoestel, laat duidelijk zien wat voor een gigantische elektrosmog dit veroorzaakt, zowel in huis, als op straat, want ook de elektriciteitsleidingen op straat worden eigenlijk allemaal zendantennes.

Daarnaast is er ook nog de potentiële stralingsblootstelling afkomstig van de concentratoren op straat. Concentratoren bundelen de signalen van een groep slimme meters en sturen het signaal vervolgens door naar de centrale. Dit kan via de kabel of via GPRS, wat ook weer stralingsblootstelling met zich meebrengt.

De enige veilige optie voor slimme meters, die geen risico’s inhoudt voor de gezondheid en bijgevolg de enige aanvaardbare oplossing, is het gebruik van bestaande kabelinfrastructuur (optie 1). Hierbij vindt geen enkele onnodige blootstelling aan elektromagnetische straling plaats.

Spijtig genoeg kozen verschillende landen reeds voor een van de eerste twee systemen. Wereldwijd ontstond dan ook intensief protest tegen de invoering van slimme electriciteitsmeters. Mensen stellen na installatie van de meters vast dat ze ernstige gezondheidsproblemen en klachten ontwikkelen.

Overheden werden door deze protesten gedwongen tot aanpassingen. In verschillende staten in Amerika werden slimme meters intussen verboden, werd er een moratorium ingesteld of krijgen mensen de mogelijkheid om slimme meters te weigeren. In het Verenigd Koninkrijk werd de invoering van slimme meters lange tijd uitgesteld, omwille van de gezondheidsrisico's. 

De twee grote elektriciteitsnetbeheerders in Vlaanderen zijn Eandis en Infrax.In de pilootprojecten met slimme meters testte Eandis een powerline-technologie uit. Infrax koos voor bekabelde aansluitingen in de grote meerderheid van de gevallen (70%), voor 30% van de aansluitingen werd toch een draadloze verbinding geïnstalleerd. Het is nog niet geweten voor welke communicatietechnologie gekozen zal worden bij de uiteindelijke uitrol.

Satirisch promofilmpje dat de fantastische 'voordelen' van slimme meters blootlegt.

 

Acties Beperk de Straling

Beperk de Straling richtte in 2015 een e-mail tot de Vlaamse parlementsleden alsook een brief tot de netbeheerders Eandis en Infrax, de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) en het Vlaams Energieagentschap. In de brief vestigen wij de aandacht op de gezondheidsproblemen verbonden aan slimme meters en roepen wij op om te stralingsbelasting te minimaliseren.

Wij stelden ook een document op met informatie over hoe de stralingsbelasting door slimme meters kan worden geminimaliseerd. Dit document werd als bijlage bij de brief meegstuurd.

Tot slot maakten we ook een document op dat de gezondheidsrisico's samenvat.

U vindt deze documenten terug in onderstaand kader.

Conclusie

Aan de uitrol van slimme meters kleven vele bezwaren, die verder gaan dan enkel het gezondheidsaspect (hoge kostprijs, schending privacy, overbodig want geen energiebesparing, ...). De voornaamste belanghebbenden bij een uitrol zijn de fabrikanten van deze nieuwe slimme meters, die daartoe stevig lobbywerk verrichten.

Indien in Vlaanderen, ondanks al deze bezwaren, zou worden geopteerd voor een uitrol van slimme meters, moet absoluut worden gekozen voor meters die communiceren via het kabelnetwerk. Infrax toonde in haar proefproject dat dit technisch perfect mogelijk is. 

De infrastructuur in Vlaanderen, met haar uitgebreid en fijnmazig kabelnetwerk, leent zich daar perfect toe. Qua kabelverbindingen is Vlaanderen een voorloper en een voorbeeld op technologisch vlak, zelfs in vergelijking met ons omringende landen. Waarom deze troef niet maximaal aanwenden?

Indien wordt gekozen voor draadloze meters, schiet de telecomindustrie daarmee in haar eigen voet. Steeds meer mensen zullen de effecten van deze stralingsblootstelling aan den lijve ondervinden en het protest zal steeds luider worden, zoals in het buitenland al duidelijk is gebleken.

 

 

 

 

 

 • Recente nieuwsberichten over de slimme meter vindt u terug hier.

 • Achtergrondinfo en weblinks vindt u terug hier.

 • Bekijk onze afbeeldingenmap over slimme meters op facebook.

 

 

 

meter_straling_in_huis